Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Arbeid - Arbeidsliv - Arbeidsgiver
Hopp til hovedinnhold

Arbeidsgiver

 

Arbeidsgiver: enhver som sysselsetter en eller flere arbeidere

Aa-melding (Melding til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret)
Arbeidsgiver skal rapportere inn opplysninger om nye arbeidsforhold og/eller endringer i eksisterende arbeidsforhold, endringer i yrkestittel, timetall eller overflytting til nytt under-/bedriftsnummer i samme enhet. Melding til Aa-registeret skal sendes senest fredag i uken etter at arbeidsforholdet tar til, opphører eller endring har funnet sted.
Aa-registeret
Aa-registeret er et grunndataregister som viser knytningen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.
Arbeidsgiveransvar
Den som har andre til å utføre arbeid i sin tjeneste defineres vanligvis som arbeidsgiver og har, ifølge arbeidsmiljøloven, arbeidsgiveransvaret.
Arbeidsgiveren plikter å innberette lønnsutgiftene til ligningsmyndighetene og å foreta forskuddstrekk. Arbeidsgiver skal utbetale feriepenger til den tilsatte. Arbeidsgiveren plikter også å svare arbeidsgiveravgift til folketrygden.
Arbeidsgiveravgiften er arbeidsgiverens bidrag til finansiering av folketrygden. Etter lov om folketrygd plikter enhver som har noen tilsatt i sin tjeneste å svare arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjøring som utbetales.
Arbeidsgiverkontroll
Arbeidsgiverkontrollen omfatter administrasjon og kontroll av at virksomhetene trekker og avregner forskuddstrekk, arbeidsmarkedsbidrag og særlig pensjonsordningsbidrag, og at man oppfyller innberetningspliktene.
 
Oppdatert: 09.03.2011 15:34
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook