Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Arbeidstid

 

 

Ammefri - Amming

Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.
Fleksibel arbeidstid
Med "fleksibel arbeidstid" menes forskjellige former for fleksibel organisering av arbeidstiden. Etter den nye arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere lovfestet rett til fleksibel arbeidstid. Hensikten er å imøtekomme arbeidstakernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid.
Arbeidstakers rett til fleksibel arbeidstid er betinget av at det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.
Overtid
Overtid er arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for den alminnelige arbeidstid er overtidsarbeid.
Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er:
9 timer i løpet av 24 timer
40 timer i løpet av sju dager
Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.
Skiftarbeid - Turnus
skiftarbeid er arbeid som utføres ved at arbeidstakere avløser hverandre. Arbeidet kan være delt opp i to el. tre skift i døgnet og kan også gå hele uken rundt, dette kalles døgn- og helkontinuerlige skiftordninger. Alminnelig arbeidstid pr. uke skal i følge arbeidsmiljølovens §10-4 ikke overstige 38 timer for døgnkontinuerlig skiftarbeid og ikke overstige 36 timer for helkontinuerlig skiftarbeid.

 

Oppdatert: 14.11.2016 07:50
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook