Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Arbeid - Arbeidsliv - Arbeidstvist
Hopp til hovedinnhold

Arbeidstvist

 

Arbeidskonflikt - arbeidskamp
er en spesifikk type av konflikt som kan oppstå på arbeidsplasser. Konflikten(e) kan oppstå som følge av uenighet mellom partene om lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, arbeidets organisering, eller andre betingelser som har bakgrunn i eksempelvis økonomi, familie, adgang til fritid og sosiale goder for den ansatte osv. I Norge oppstår arbeidskonflikter som regel ved enten reforhandling av eksisterende tariffavtale eller ved krav fra ansatte om opprettelse av tariffavtale ved en arbeidsplass som så langt har vært utenfor det organiserte arbeidsliv.
 
Interessetvist - Tjenestetvist
Arbeidstvist om lønns- og arbeidsvilkår. Ved inngåelse av ny tariffavtale kan, dersom mekling ikke fører fram, slike tvister forsøkes løst gjennom arbeidskamp/streik.
 
Lockout
Hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver setter i verk for å tvinge fram en løsning av en tvist om lønns- og arbeidsvilkår (interessekonflikt). For at lockout skal være lovlig, må tariffperioden være utløpt, og riksmeklingsmannen ha hatt anledning til å foreta mekling
 
Streik
Streik er i Norge juridisk definert som arbeidsnedleggelse gjennom arbeidstvistloven. Streik er i sin opprinnelige form et arbeidslivsbegrep, men har senere også fått utvidet betydning, eksempelvis i form av elevstreik, politisk streik o.l. Streik i Norge opptrer som oftest i forbindelse med opprettelse eller revisjon av tariffavtale.
 
Oppdatert: 09.03.2011 15:43
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook