Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Arbeid - Permisjonsordninger - Foreldrepermisjon
Hopp til hovedinnhold

Foreldrepermisjon

 

Foreldrene har til sammen rett til foreldrepermisjon i inntil tolv måneder eller så lenge det ytes foreldrepenger fra folketrygden.

Adopsjonspermisjon - Barselpermisjon - Svangerskapspermisjon
Retten til lønnet permisjon er regulert i Folketrygdloven kapittel 14. Gravid arbeidstaker har rett til fri fra arbeidet i inntil 12 uker - Arbeidsmiljøloven § 12-2
 
Tidskonto
Ved å benytte tidskonto (delvis permisjon) kan foreldre kombinere uttak av fødselspenger med nedsatt arbeidstid. Perioden med heltidspermisjon blir kortere, men fødselspengebeløpet blir det samme. Perioden strekkes ut i tid, og foreldre kan kombinere omsorgsoppgaver og yrkesaktivitet uten å gå ned i lønn. Tidskonto gjelder arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som har rett til fødselspenger og som arbeider i mer enn halv stilling. Arbeidsledige har ikke anledning til å benytte ordningen.

 

Oppdatert: 10.03.2011 08:50
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook