Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Barn og familie - Vold i nære relasjoner
Hopp til hovedinnhold

Vold i nære relasjoner

 Stjørdal kommune har nulltoleranse mot vold. Dette betyr at ansatte så langt det står i deres makt, skal gjøre sitt for å forhindre at barn og unge utsettes for vold.

«Bak lukkede dører. Handlingsplan forebygging og bekjempelse av Vold i nære relasjoner» er et samarbeid mellom Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor. Planen har målgruppe barn og unge. Æresrelatert vold er også en del av planen. Målet med planen er å øke kunnskap og samhandling mellom de ulike tjenesteyterne i kommunen og det øvrige hjelpeapparatet slik at vi blir bedre på forebygging, og ikke minst med samhandlinga ovenfor de barna som opplever Vold i nære relasjoner. Disse barna skal bli tatt på alvor. Vi må tørre og se.

Handlingsplan Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner 2015-2017 Kortversjon.pdf

Handlingsplan Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner 2015-2017.pdf

 

Oppdatert: 03.06.2015 15:37
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook