Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Ekteskap

 Bryllup - Ekteskapsinngåelse - Giftemål - Vielse - Partneskap

Lov om ekteskap

Ekteskapsvilkår
Før ekteskap kan inngås skal det prøves om ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Ekteskapsvilkårene er beskrevet i Ekteskapslovens kapittel 1, mens kapittel 2 i samme lov inneholder informasjon om selve prøvingen av vilkårene.  

 
Ektepakt - Særeie
Ektefeller kan ved ektepakt avtale at det de eier eller senere erverver, skal være unntatt fra deling (særeie).
 

Kirkelig vielse
Kontakt med prestekontoret i den menigheten en av dere tilhører og dere vil få den informasjon som trengs. Etter at skjemaene er fylt ut og returnert folkeregisteret, vil de undersøke om det finnes lovlig hinder for at dere kan gifte dere med hverandre. Det foretas da en prøving av ekteskapsvilkår. Reglene er fastsatt i ekteskapsloven. Minst en av dere må være medlem av statskirken.

Skjemaer som skal leveres folkeregisteret er:

Erklæringsskjema for hver av partene

Erklæringsskjema fra forloverne, en for bruden og en for brudgommen

Melding om endring av navn fra brud og/eller brudgom

Den Norske Kirke - vielse

Skilsmisseattest hvis evt. en eller begge parter har vært gift før

I Norge så kan man enten få skilsmisse gjennom dom eller skillsmissebevilgning.
Er skilsmissen via dom så henter du den hos domstolen, hvis det er skillsmissebevilgning så henter man den hos fylkesmannen. 

 

Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 blir den borgerlig vigselsmyndigheten overført til kommunene. Dette betyr at dere fra det tidspunkt kan gifte dere på rådhuset i Stjørdal.
 
 
 
Forberedelse til borgerlig vigsel
Før dere kan gifte dere må dere sende inn noen papirer til Skatteetaten. Skatteetaten vil ut fra innsendte opplysninger undersøke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Linken nedenfor vil ta dere til skatteetatens hjemmeside der dere kan laste ned nødvendig papirer.
 
 
 
Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten vil skatteetaten sende pr. post til dere, med mindre dere har oppgitt vigslers (kommunens) adresse i egenerklæringene. Da sendes attesten kun direkte til vigsler. Attesten er gyldig i 4 måneder.
 
Hvis dere oppgir vigslers adresse i egenerklæringene skriver dere inn følgende navn, og embete og embetes adresse:
Ordfører kontoret,
Stjørdal kommune,
Postboks 133,
7501 Stjørdal.
 
Hvis attesten er sendt direkte til dere må den sendes til vigsler. Dette kan dere gjøre samtidig som dere tar kontakt for å bestille tid for vigsel.
 
Tidspunkt for vigsel kan avtales når kommunen har mottatt original prøvingsattest.
Ta kontakt med kommunen for avtale på e-post: vigsel@stjordal.kommune.no
Dere vil motta en e-post med bekreftelse på avtale. Ved behov kan man avtale et formøte før vielsen.
 
En eller begge av brudefolket må ha bostedsadresse i Stjørdal kommune.
 
Bryllupsdagen
På selve bryllupsdagen må dere ta med legitimasjon. Pass, førerkort eller bankkort med bilde er godkjent legitimasjon. Dette er viktig siden vigselen ikke kan gjennomføres før dere har legitimert dere.
Hvordan foregår seremonien?
Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
Det skal være minimum to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Disse må også ha med gyldig legitimasjon.
 
Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Selve vigselen skjer på norsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 
Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Før vigselen starter må brudepar og forlovere/vitner legitimere seg.
 
Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
 
Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.
 
Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette avtales ved bestilling av tidspunkt for vigsel.
 
Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale.
 
Vigsler vil sende papirene til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.
 
Hva koster det?
Det tas ikke betalt for ordinære vigsler.
 
Hvor og når kan vi gifte oss?
I Stjørdal kommune kan dere gifte dere på rådhuset fredager mellom kl. 09:00 og 15:00. Frist for å melde inn ønske om vigsel er 30 dager før vigselen skal finne sted.
 
Vigsel i Stjørdal kommune
Fra 1. januar 2018 har følgende vigselsmyndighet i Stjørdal kommune, jfr. Ekteskapsloven § 12 a:
  • Ordfører Ivar Vigdenes
  • Varaordfører Ole Hermod Sandvik
  • Rådmann Anne Kathrine Slungård
  • Preben Dahle, juridisk rådgiver
  • Jarle Førde, Etatsjef Kultur
  • Geir Falck Anderssen, kommunestyrerepresentant (H)
Dersom det er ønske om at en bestemt av disse skal foreta vigselen, vil kommunen prøve å etterkomme dette. Kommunen må imidlertid ta forbehold om at endringer kan finne sted.
 
Lovhenvisninger
 
Mer informasjon om borgerlig vigsel finner du her

 

 

Partnerskapsinngåelse
Partnerskapsloven trådte i kraft 1. august 1993 og ga to homofile personer rett til å inngå partnerskap med hverandre. Med unntak av retten til adopsjon, ga et registrert partnerskap de samme rettsvirkninger som et ekteskap. Da felles ekteskapslov trådte i kraft 1. januar 2009, ble partnerskapsloven opphevet.

Dette innebærer at det ikke lenger vil være mulig å inngå nye partnerskap. Inngåtte partnerskap kan omgjøres til ekteskap dersom begge partnere ønsker det. Det er folkeregistermyndigheten som foretar omregistreringen. Begjæring om omgjøring skal sendes til skattekontoret på eget skjema  Et partnerskap som ikke omgjøres, vil bestå. Partnerskap vil i hovedsak ha samme rettsvirkninger som ekteskap. Partnerskap inngått i utlandet for utenlandsk myndighet, vil fortsatt kunne anerkjennes etter norsk rett.

 

Borgerlig Vigsel / Partnerskapsinngåelse (BV/P) - Humanetisk forbund

Partnerskapsregistrering:
Partnerskap registreres hos tingretten, i Levanger:

Stjør- og Verdal tingrett (sorenskriveren i Levanger)

 

Oppdatert: 21.06.2018 15:09
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook