Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Bolig og eiendom - Hvitt håndverk
Hopp til hovedinnhold

Hvitt håndverk

 Hvis du skal pusse opp eller bygge i privat regi er det viktig og være kjent med hvorfor det lønner seg og handle hvitt og sikre at det er seriøse håndverkere som arbeider for deg.

​Foruten at dette er et stort samfunnsproblem kan feil utført arbeid fort bli dyrt. Klageretten kan bli oversett og man blir selv sittende med regningen. Et dårlig utført arbeid må ofte gjøres på nytt. Forsinkelser gjør at andre kostnader løper. Som utbygger kan du etter reglene få et medvirkeransvar ovenfor det offentlige dersom den næringsdrivende ikke oppgir inntekten til skatte- og avgiftsmyndighetene.

Hva kan du gjøre for og redusere din risiko ?

Sørg for og få en skriftlig kontrakt. Ved kontraktinngåelsen og tidlig i prosjektet bør du sjekke:

• Brreg.no (firmainformasjon, roller) Sjekk også status økonomi og regnskap

• Handlehvitt.no (veiledning til og velge seriøse håndverkere og regelverk)

• Mesterbrev.no (Norges offisielle register for godkjente håndverksmestere)

• Handverk.no (sertifiserte håndverkere)

• Sgregister.dibk.no (Sentralt godkjent foretak)

• Krev gyldig faktura og kontroller denne (dato, firmanavn registrert og med org.nr.)

• Krev å betale via bank (kontant betaling kan medføre ansvar)

• Krev og få se at det føres arbeidsliste og at de ansatte har HMS-kort

• Sjekk at det er seriøse aktører i alle ledd (hvis det er flere entreprenører i prosjektet)

Skriv alltid kontrakt med håndverkere. Det er du som må spesifisere arbeidet. Jo mer nøye du har spesifisert hva håndverkeren skal gjøre, jo bedre står du rustet til å møte en eventuell tvist. I kontrakten bør du derfor best mulig forklare hva arbeidet går ut på, og hva som er det ønskede resultatet.
Hvis du spesifiserer sluttresultatet kan ikke håndverkeren kreve ekstra betalt for uforutsette kostnader.
Eksempler på innhold i kontrakt: Hva skal gjøres, tidsfrist, enighet om pris, krav om gyldig HMS-kort, oversikt over underleverandører osv. Mer informasjon finner du på nettstedet til Forbrukerrådet.

handle_hvitt.jpgVed kontraktsinngåelsen bør du kreve at firmaet gir deg en løpende oversikt over hvilke underentreprenører som skal utføre arbeidet. Elektrikeren og rørleggeren kan være innleid og styrt av det firmaet du har inngått kontrakt med. Har du sikkerhet for at de er seriøse, har de sentral godkjenning mv.


For å kunne drive virksomhet i Norge må man være registrert i Brønnøysundregisteret og ha fått tildelt et organisasjonsnummer. Dette er for å kunne betale skatter og avgifter, men også for at tilsynsetater kan kontrollere og gi godkjenninger. Virksomheten må også være registrert for å kunne betale lønn til sine ansatte. Ta firmasjekken gjennom nettsiden handlehvitt.no og mesterbrev.no
Gjennom å benytte et foretak som er registrert i sentral godkjenningsordning vet du at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset foretakets aktivitet i byggenæringen. Fra 1. januar 2016 skal nye tilleggsvilkår vise at foretaket driver seriøst og lovlydig og at det har riktig kompetanse, oppfyller de lovpålagte kravene til drift og har betalt skatter og avgifter. Det finnes seriøse aktører som ennå ikke er registrert i sentral godkjenningsordning. Da er det lurt å stille spørsmål om hvorfor det er slik til håndverkeren.


Hoved entreprenør har ansvar for at alle på byggeplassen har gyldig HMS kort. Kortet gir en bekreftelse på at arbeidstakerne er lovlig registrert og har arbeidstillatelse. Hensikten er å identifisere både hvem arbeidstakeren er og hvem de arbeider for.


Enkeltpersonforetak (også de som driver alene) skal ha HMS-kort. Firma/håndverkere som kun tilbyr sine tjenester i privatmarkedet er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere og seg selv med HMS-kort. Informasjon om HMS-kort finner du på arbeidstilsynet sine hjemmesider.
For trygg utførelse av arbeidet som ved arbeid i høyden er det regler om bruk av stillas og lift. Stige er i utgangspunktet kun tillatt for adkomst og ikke for å utføre arbeid fra. Du må sikre det at ikke noen faller ned og skader seg på eiendommen din. Du finner mer informasjon om regelverk og forebygging ved arbeid i høyden på arbeidstilsynet.no.


Uten faktura vet du ikke hva du betaler for. Før organisasjonsnummeret skal det stå MVA. Foretak med omsetning over 50.000, skal være momsregistrert. I tillegg skal det stå på faktura hva betalingen gjelder spesifisert med antall timer som er gått med på jobben, hvis ikke det er avtalt en fastpris.
Dersom du som forbruker gir oppdraget til en som jobber svart, kan du bli ansvarlig for håndverkerens skatter og avgifter. Du kan unngå dette ved å betale via bank.
Firmaet/håndverkeren har ansvar for en oppdatert arbeidsliste over alle som til enhver tid jobber hos deg.


Ser du noe som ikke synes og være bra så kan du tipse ved og gå inn på hjemmesiden:
www.uropatruljen.no

Oppdatert: 29.11.2016 13:59
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook