Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Gravemelding

 Når det skal graves, både på offentlig og privat grunn, er det viktig å sikre seg at det ikke er installasjoner på og under bakken som kan skades som følge av gravinga.

For å unngå erstatningsansvar er det viktig å undersøke med de ulike kabeletatene om kabler ligger i gravetraseen.

Skal du grave slik at veger og fortau berøres må egne varslingsplaner for trafikken lages. Utøver må ha godkjent varslingsplan før gravetillatelse kan gis.

Henvendelse til ledningseiere:

Telenor og NTE
tlf 09146
fax 80 08 01 46
e-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no
web: www.gravemelding.no

Trønderenergi loqal bredbånd
Innherredsveien 74
7500 Stjørdal
Telefon 74 84 03 10
E-post ktv@ktv.no
www.ktv.no

Reglement:

Sanitærreglement

Oppdatert: 07.05.2015 08:27
Aktuelle sider
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook