Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Bolig og eiendom - Bygging - Tiltak som ikke krever søknad
Hopp til hovedinnhold

Tiltak som ikke krever søknad

 Den som skal bygge uten å søke har selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller annet regelverk, for eksempel byggegrense i veglova.

​Bestemmelser om hvilke tiltak som kan oppføres uten søknad, finnes i plan- og bygningsloven § 20-5 og byggesaksforskriften § 4-1.

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse
 
Tiltakshavers ansvar
Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk, for eksempel byggegrenser som følger av veglova, jernbaneloven mv.
 
Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
 
Det er mange kvikkleireområder og andre områder for ras/skred i Stjørdal kommune. Tiltakshaver har ansvar for å sjekke dette forholdet, og forsikre seg om at tiltaket oppføres i samsvar med gjeldende regelverk knyttet til ras og skred.
 
Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Melding til kommunen sendes på eget skjema.
 
Reguleringsplan og kommuneplanens arealdel for din eiendom finner du ved å bruke kommunens kartinnsyn.
I den enkle kartversjonen finner du reguleringsplaner på høyre side. I den avanserte kartversjonen må du velge arealplaner i stedet for standard kart på menyen til venstre for kartet.
 
Her er en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge.
Oppdatert: 20.03.2019 10:53
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook