Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Bolig og eiendom - Eiendom - D) Identifisering av formål med bruken
Hopp til hovedinnhold

D) Identifisering av formål med bruken

 

​Henvis til hvilken hjemmel du har for formål for bruken av opplysningene.
 
Hjemmel
(henvisning er til matrikkellovens § 30)
Nærmere beskrivelse av aktuell bruk
Offentlig planlegging, saksbehandling og administrasjon, første ledd bokstav a
 
Oppgaver etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven1, første ledd  bokstav b
Eks. Byggesak / delingssak
Søknad om offentlige tillatelser, første ledd bokstav c
 
Andre interesser knyttet til rådighet over de angitte matrikkelenheter2, første ledd bokstav d
 
Opplysninger om bygninger og pålegg rettet mot privatpersoner m.m. etter matrikkelforskriftens § 14 fjerde ledd, jfr andre ledd
 

1
Eksempel: nabolister for byggesaker
2 Eksempler: etablere og vedlikeholde nødvendig infrastruktur og eiendomsmeklere og inkasso- eller kredittselskapers behov for opplysninger fra matrikkelen.
Oppdatert: 08.04.2013 13:59
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook