Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Bolig og eiendom - Eiendom - Landbrukseiendom
Hopp til hovedinnhold

Landbrukseiendom

 Alle erverv av fast eiendom som arv, gave, kjøp samt stifting av bruksrett for lenger enn ti år, er i utgangspunktet konsesjonspliktige.

Konsesjonsplikten gjelder hovedsakelig for bebygde eiendommer over 100 dekar eller 20 dekar fulldyrket jord ubebygde eiendommer over to dekar naustetomter i LNF-område. De som erverver eiendom fra nære slektninger er unntatt fra konsesjonsplikt. I tillegg kan overdragelse av eiendom være unntatt konsesjonsplikt på grunn av eiendommens karakter (størrelse) eller erververens stilling. I slike tilfeller skal det leveres egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Oppdatert: 10.03.2011 10:56
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook