Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Graving

 Det skal alltid sendes søknad om gravetillatelse ved graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer.

​Retningslinjene gjelder for all graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer. Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier.
Stjørdal kommune ønsker å koordinere gravearbeider for å redusere graving i veggrunnen.

Gravetillatelse

Hvis du skal søke kommunen om tillatelse til å grave i det kommunale vegnettet må du sende inn elektronisk søknad om gravetillatelse.
 
I tillegg til en elektronisk søknad må du legge ved Byggherrevedlegg til gravesøknader.
 
Entreprenørene har selv ansvar for istandsetting etter graving.
 
 

Gebyrer

For 2015 er det ikke vedtatt noen gebyrer i forbindelse med graving i kommunalt vegnett.
 

Ferdigmelding

Ferdigmelding må sendes inn seneste 10 virkedager etter at gravearbeidet er avsluttet. Dette skal også leveres elektronisk. Her skal det legges ved logg og bildedokumentasjon.
 
I kundeportalen skal følgende inngå i ferdigmelding:
• Utfylt ferdigmeldingsskjema m/kart og evt. punktgravingsplan
• 1 vedlegg som inneholder: bilder, logg og følgeseddel fra asfaltleverandør
 

Nedsenking av kantstein

Kommunen har ansvar for å godkjenne nedsenking av kantstein i forbindelse med private avkjørsler. Tjenesten må betales av huseier/bestiller. Tillatelse for opprettelse og utvidelse av avkjørsel til eiendom gis av Stjørdal kommune, Enhet kommunalteknikk.
 
Ved graving i parker og friluftsområder skal "Park og idrett" kontaktes for godkjenning og dokumentasjon legges ved søknad om grave-/arbeidstillatelse.
For private veger/grunn rettes søknad om graving til den enkelte grunneier eller veglag.

 

Leie av gategrunn

Dersom du må oppta gategrunn eller parkeringsplasser i forbindelse med arbeid, må du betale leie av gategrunn.
 

 

Arbeidsvarslingsplan

Stjørdal kommune vil i forbindelse med leie av gategrunn, rette krav om leie og utskilting til det foretaket som står ansvarlig for arbeidsvarslingsplanen og har fått denne godkjent.
 
I forbindelse med arbeid på offentlig veg må du søke å sende inn arbeidsvarslingsplan. Det stilles spesielle krav til utforming av arbeidsvarslingsplan, så hvis du som privatperson skal leie container eller annet utstyr som må settes på offentlig vei, må du kontakte de du leier utstyr fra for å få utarbeidet arbeidsvarslingsplan.
 
Formålet med arbeidsvarsling er å:
• Sikre arbeidere og trafikanter
• Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
• Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet
 
Arbeidsvarslingsplan må leveres minimum tre virkedager før oppstart av arbeidet.
 

Ønsker du å ta kontakt med kommunen angående graving?

Kontakt Enhet kommunalteknikk, avdeling veg.

 

 
 

 

Oppdatert: 09.03.2017 16:20
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook