Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Tinglysing

 Formålet med tinglysing er å skape rettsvern for rettigheter i fast eiendom. Det er mange ulike dokumenter som er tinglyst og innført i pantebøkene.

Tinglysing av fast eiendom skjer i et register som kalles Grunnboka. Her registreres opplysninger om eiendommene, blant annet kjøp, salg, utleie og pantsettelse. Alle dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, anerkjenne eller oppheve en rettighet i fast eiendom, kan tinglyses.

Hvorfor bør jeg tinglyse?
Formålet med tinglysing er å skape rettsvern for rettigheter i fast eiendom.
Ved omsetning av faste eiendommer og pantsetting av eiendommene innhentes opplysninger i Grunnboka om eiere og heftelser.

Hva står i Grunnboka?
Alle eiendommer i Norge har et gårdsnummer og et bruksnummer. I Grunnboka står det hvem som eier en eiendom, og hvilke heftelser som er registrert på eiendommen. Heftelser kan for eksempel være lån, veirettigheter eller byggeforbud

Hvor tinglyser jeg?
I mars 2004 startet overføring av tinglysing fra tingrettene til Statens kartverk i Hønefoss. For mer informasjon se linkene til høyre eller kontakt Statens Kartverk, Tinglysningstelefon 32 11 88 00 (kl. 0800 - 1400)
Oppdatert: 04.01.2011 15:29
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook