Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Avløpshåndtering

 Utførelse og installasjon av sanitær-tekniske innretninger og utvendige vann- og avløpsledninger og tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger, er melde/søknadspliktig, se forskrift om vann - og avløpsgebyr i Stjørdal.

Alle installasjoner og utførelser er også underlagt bestemmelsene i plan - og bygningsloven og vannverkseiers bestemmelser. Før arbeider igangsettes må disse være meldt/søkt om på fastlagte skjemaer og kommunens godkjenning må foreligge. Søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg (tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger) må fremmes og anmeldes gjennom godkjent firma og sendes kommunen. Alle arbeider krever søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg og levering av ferdigmelding til kommunen. Nyanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Søknadene behandles etter delegasjon til leder vann og avløp/leder teknisk saksbehandling. Ved arbeid på vann- og avløpsnettet som medfører nybygging/omlegging/flytting av ledninger, skal ansvarshavende legge ved situasjonsplan for innmålte ledninger til ferdigmeldingen. Situasjonsplanen skal oppfylle krav til situasjonsplan for utvendige ledninger. Opplysningene i situasjonsplanene blir senere tilgjengelig for alle uten utgift.

Oppdatert: 11.03.2011 12:59
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook