Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Vannforsyning

 Stjørdal kommune har kommunalt vannverk, hvor vi forsyner nesten 70% av innbyggerne. I tillegg har Stjørdal vannverk ansvaret for Flora vannverk og Moen Vannverk. Vann er et næringsmiddel og underlagt strenge regler og kontroller.

Stjørdal hovedvannverk fikk sin egengodkjenning i Kommunestyret i september 2003. Total vannproduksjon for Stjørdal hovedvannverk ligger på ca. 2,2 mill m3/år. Vannkvaliteten i de kommunale vannverkene er meget god og betryggende, og tilfredsstiller nå kravene i drikkevannsforskriften. Flora og Moen forsynes nå fra grunnvannsbrønner, hvor vannet er av god kvalitet. Sanering av fellessystemet i sentrale områder foregår kontinuerlig. Fram mot 2012 vil dette arbeidet i sentrum være ferdig. Stjørdal hovedvannverk forsyner 66 % av kommunens befolkning. I tillegg leverer vannverket behandlet drikkevann til Lånke vasslag. 
 
Hardhet i drikkevannet
I veiledningen til mange vaskemaskiner anbefales det å kontakte kommunen for å få verdier for hardhet (ofte oppgitt i Tyske grader), før tilkobling av vann til vaskemaskinen.
 
Hardhet er et mål på konsentrasjonen av kalsium og magnesium-ioner. Bruksmessige problemer i forbindelse med hardt vann blir særlig merkbart når kalsiuminnholdet øker utover 25 mg/l. Høy hardhet forårsaker redusert vaskeeffekt på grunn av utfelling av uløselig kalksåpe. Videre kan kjelstein (kalsiumkarbonat) felles ut ved oppvarming av vannet.
 
Ut fra analyseresultatene for drikkevann levert av Stjørdal vannverk (sentrum), ser en at drikkevannet er bløtt. De andre vannverkene i Stjørdal kommune leverer også bløtgjort vann. Det behøves derfor ikke å tilføre salt eller bruke større mengde vaskemiddel enn vanlig dosering.
Oppdatert: 10.02.2011 16:34
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook