Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Vegvedlikehold

 Samferdsel har ansvar for 203,5 km kommunal veg, 25,92 km gang- og sykkelveg og 1933 gatelys.

Parkering
Stjørdal kommune ved kommunalteknikk, drifter de offentlige parkeringsplassene i Stjørdal. Det er innført tidsbegrenset parkering på tre timer på kommunale parkeringsplasser. Skal du parkere på en tidsbegrenset parkeringsplass må du ha en parkeringsskive i frontruta. Her skal tidspunktet bilen blir parkert, markeres med viser på skiva. Slik kan kontrollørene sjekke hvor lenge bilene har stått parkert. Parkeringsplassene er skiltet med kommunal parkering.

Biler som ikke har parkeringsskive, blir ilagt gebyr som bileier må betale. Parkeringsskiver får du blant annet i servicetorget på rådhuset og på bensinstasjonene i Stjørdal.

Målet med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. For å skape bedre tilgjengelighet til byens parkeringsplasser og for å redusere forurensende søketrafikk.

I Stjørdal sentrum er det også flere private grunneiere som har parkeringsplasser. Disse plassene er skiltet og det er satt opp parkeringsautomater. Les på skiltet hva som gjelder der du parkerer.

Trafikksikkerhet
Kommunalteknikk har ansvaret for å utarbeide trafikksikkerhetsplaner, og å foreta fortløpende trafikksikkerhetsarbeid. Støttespillere er Statens vegvesen, Politiet og trafikksikkerhetsutvalget i kommunen. Andre aktører er Trygg Trafikk etc. Trafikksikkerhetsplanen finnes på kommunens hjemmesider.

Oppdatert: 03.05.2016 13:54
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook