Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat omsorg
Hopp til hovedinnhold

Etat omsorg

 Etat omsorg organiserer kommunens helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende og til de som bor i institusjon.

Etaten ledes av Hans Frederik Selvaag. I etaten arbeider 700 personer i tilsammen ca. 400 årsverk. Netto budsjett er på ca.240 mill.kr.
 
visjon.png

 
Tjenestene i etaten er organisert i 13 ulike enheter, med hver sin enhetsleder. I tillegg kommer brukerkontoret og flyktningeenheten. Ved etatsadministrasjon arbeider stab med arbeidsområde fag, merkantil og kvalitet.
 
 
 
Det er bygget bosenter i alle 4 kommunedeler, i tillegg til Fosslia Bosenter som gir tilbud til aldersdemente.
 
 
 
Brukerkontoret er den instansen som tar imot henvendelser og søknader fra publikum, og fatter vedtak i ulike saker. Brukerkontoret bidrar til bedre tilgjengelighet til hjelpeapparatet. Innbyggerne sikres lik behandling uansett bosted i kommunen, og de skal være sikret et riktigst mulig tilbud, vurdert på kortest mulig tid.
 
Det finnes egne hjemmesider for enhetene i nivået under etat omsorg på Stjørdal kommunes nettsider.
 

 

 

Oppdatert: 04.03.2019 18:34
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook