Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat omsorg - Barne- og avlastningstjenesten
Hopp til hovedinnhold

Barne- og avlastningstjenesten

 Stjørdal barne- og avlastningstjeneste er et avlastnings- og heldøgnstilbud til familier som har barn med funksjonsnedsettelser - Fysisk, psykisk og somatisk. Tjenesten er gratis.

I barne- og avlastningstjenesten er det 12,7 årsverk fordelt på 18 ansatte.  Vi har en tverrfaglig kompetanse helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere, Barnevernspedagoger og assistenter.
  
Vårt mål er at alle brukere, pårørende og personalet skal føle trygghet og trivsel på vår bolig. Det er viktig at vi tar hensyn til de individuelle behov. Gjør hverdagen innholdsrik for hver enkelt bruker og har et godt samarbeid med pårørende, barnehage, skole, arbeidsplass og fritidsaktiviteter. Vi setter fokus på brukermedvirkning slik at bruker får gjøre det de mestrer,  for å ivareta brukers selvbilde og selvrespekt.
Det  er  tre institusjonsplasser for barn. Dette skal være et tilbud til familier som får barn, som har en funksjonshemming, som krever tilsyn 24 t i døgnet. Barnet er for krevende å ha hjemme til seg, barnet er i foreldre heimen korte perioder.
Arbeidsmiljøet er viktig for de ansatte. Er arbeidsmiljøet godt – utfører de ansatte en god jobb rundt våre brukere. Vi som jobber på boligen er opptatt av å gjøre hverandre god. Åpenhet, trygghet, veiledning, ros og ris er viktig.
 
Tjenester:
 • Avlastning på bolig.
 • Koordinerer tjenester innen habilitering.
 • Barnebolig.
 • Akutt plasser i påvente av egen bolig.
 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand for barn og unge innen vårt kompetanseområde.
 • Veiledning i foreldreheimen.
 • Individuelle planer for barn.
 • Ettermiddagstilbud for de som går på ungdomsskole og videregående.
 • Holde diverse kurs, f.eks."På vei til Voksen"
 • Nettverksbygging/fritidstilbud/nettverksgrupper/støttekontakt/treningskontakt
 
Avdelingsleder Turid Kristin Engan Øren, mobil 99648364
Oppdatert: 15.11.2017 14:32
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook