Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat omsorg - Forvaltningskontoret
Hopp til hovedinnhold

Forvaltningskontor og koordinerende enhet i Værnesregionen

 Værnesregionen har fra 1. oktober etablert felles forvaltningskontor og koordinerende enhet for å styrke fagligheten på forvaltning.

Snarveier: Prisliste

Vi har medarbeidere med helserettslig kompetanse til nytte for all saksbehandling og forvaltning av helse- og omsorgstjenester i de fire kommunene - Meråker, Tydal, Selbu og Stjørdal.

Kontoret bidrar til at tjenestene er koordinerte. Vi tar imot søknader om helse- og velferdstjenester, informerer, avklarer ressurser/bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som eventuelt skal innvilges etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven).

Ta kontakt med Forvaltningskontoret og koordinerende enhet (tidligere brukerkontor/vedtakskontor) i din kommune for bistand og søknadsskjema.

 

Forvaltningskontoret er også klageinstans.
Alle som bor og oppholder seg i kommunen kan henvende seg til Forvaltningskontoret.
Alle søknader behandles individuelt.
Alle som jobber på Forvaltningskontoret har taushetsplikt.

Disse tjenestene kan etterspørres på Forvaltningskontoret:

 • Avlastningstiltak barn og unge
 • Andre tilbud for barn og unge.
 • Bolig  -  gjennomgangsbolig, omsorgsbolig og trygdebolig.
 • Dagaktivitetstilbud .
 • Hjemmesykepleie (kreftsykepleier, demenssykepleier)
 • Hjemmetjenester - Hjemmehjelp / praktisk bistand og opplæring, miljøarbeidertjenester,  oppfølgingstjeneste rus / psykiatri  - brukerstyrt personlig assistent .
 • Institusjon:  Langtids- og  korttids / avlastningsopphold.  
 • Ledsagerbevis.
 • Matlevering - Middagsbespisning.                                                                
 • Omsorgslønn.                                                                                    
 • Parkeringsbevis.                                                                                                    
 • Individuell plan.                                                                                             
 • Støttekontakt.                                                                                                 
 • Transportkort.
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede
 • Koordinator for funksjonshemmede.

Skjema Samarbeidsteam barn og unge
Fagteam utviklingshemmede
Fagteam psykisk helse og rus

KONTAKT OSS

Oppdatert: 04.02.2019 19:36
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook