Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat omsorg - Fosslia bosenter
Hopp til hovedinnhold

Fosslia bosenter

 Fosslia bosenter er et bosenter for personer med en demenstilstand hvor det legges vekt på god atmosfære, trivsel og gode opplevelser. 

VISJON FOSSLIA BOSENTER:
Trygghet, Trivsel og Gode Øyeblikk

Ved Fosslia bosenter får personer med en demenstilstand bo i små enheter som er tilrettelagt for deres behov. Ansatte ved bosenteret leverer tjenester av god kvalitet og strekker seg langt for å gi alle beboere et verdig liv.

Det er etablert dagtilbud for hjemmeboende personer med demens ved enheten Nyenga 5 dager pr. uke. I tillegg har vi tilbud om Grønn omsorg ved Eikra gård 3 dager pr uke. Vi har en minibuss som brukes til transport til og fra dagsenteret.

Fosslia Bosenter består av 5 bokollektiv, FossliaBosentertun.jpgmed 7/8 plasser i hver, og en forsterket enhet (institusjon) med 4 plasser (Kløvern). 

I tillegg har vi åpnet egen enhet for yngre personer med demens ved Enga. 


Ideologien er at "smått er godt", dvs. at små forhold er det beste for mennesker med en demenstilstand. Det legges vekt på at beboerne skal oppleve en trygg og forutsigbar hverdag, hvor dagliglivet preges av trivsel og livskvalitet.

Vi driver pårørendeskole med samtalegrupper for personer med demens og deres pårørende. Pårørendeskoler og samtalegrupper skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens og hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Demensteamet legger vekt på å etablere god kontakt med bruker, pårørende, forvaltningskontor, hjemmesykepleie, lege og hjelpeverge for å kartlegge behov og utarbeide gode tiltak for bruker. Mistenker du at du selv, eller noen av dine nærmeste, har en demenssykdom, er du velkommen til å ta kontakt. Du kan ringe direkte, eller be fastlegen din eller hjemmesykepleien ta kontakt.

Hva kan demensteamet bidra med:

  • Kartlegge symptomer og problemer knyttet til hukommelsevanskeligheter.
  • Hjelp til å finne praktiske løsninger i hverdagen.
  • Informasjon om hjelpetilbud.
  • Lytte til deg når du er frustrert over de utfordringene demenssykdommen gir deg og din familie.
  • Opprette kontakt med andre helseinstanser ved behov.

Lovverk:

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

 

Stjørdal kommune har en aktiv demensforening som medvirker både faglig og praktisk til tiltak for demensrammede i kommunen.

Bildet viser sansehagen til bosenteret.

Kontakt:

Fosslia bosenter 74 83 45 90

Enhetsleder Liv Heidi Valla 74 83 45 95/ 95124115

Demenssykepleier Anne Marie Nessimo 74 83 45 96/ 90765999

Koordinator Elin Johnsen (74834576) og Klara Selstø (74 83 45 79)

Sekretær Bente Tyholt 74 83 45 90

Oppdatert: 15.04.2015 15:41
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook