Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Halsen sone

 Halsen sone gir tjenester til hjemmeboende i Stjørdal sentrum. Sonen har kontorer i Fossliåsen 26, 7507 Stjørdal.

Bemanningen i sonen er på 50 årsverk, fordelt på 110 ansatte, hovedsakelig sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere og aktivitører.
Hjemmesykepleien har ansatte med høy sykepleiefaglig kompetanse.
Stjørdal bosenter.JPG

Stjørdal Bosenter ble innflyttet i februar 2005. Bygget er i tre etasjer, og rommer tilsammen 50 leiligheter. Av disse er det 21 bokollektiv-leiligheter. Bosenteret ligger i krysset Breidablikkveien - Husbyvegen, like ved DMS-bygget og Stjørdal Helsesenter. De som bor i bosenteret får tjenester fra personell ved Halsen sone, stasjonert ved bosenteret.

Det er heldøgns bemanning i bosenteret.

Halsen sone gir tjenester til mennesker med bistandsbehov i sentrum av Stjørdal. På natt gis tjenesten til alle brukere i hele Stjørdal kommune.

Hjemmetjenesten bruker tjenestebiler på sine oppdrag. Bilene bærer kommunens logo.

Forvaltningskontoret mottar henvendelser, behandler søknader og tildeler hjelp fra hjemmetjenesten, ut fra en helhetlig vurdering. Alle tjenester som utføres er bundet opp mot vedtak om behov med en felles målsetting om egenmestring og å bo lengre hjemme i eget hjem.

Hjelpemiddellageret

Lageret er lokalisert i kjelleren i Yrkesvegen 6 (i undergangen).

Du finner mer informasjon om hjelpemiddellageret her.

Stjørdal Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er et sted der eldre og andre brukere kan treffes, slå av en prat, lese aviser eller delta på noen av de mange aktivitetene som tilbys.

Du finner mer informasjon om aktivitetssenteret her.


Kontakt oss:

Stjørdal Bosenter tlf: 469 30 707 

Hjemmetjenesten tlf: 916 26 765 (kveld/natt), 905 89 550 (dag)


Avdelingsleder Halsen hjemmesykepleie, hjemmetjenesten, aktivitetssenteret, hjelpemiddellager og teknikere : Tone Sæther, tlf. 928 02 405.

E-post: tone.saether@stjordal.kommune.no

 


Avdelingsleder Stjørdal Bosenter: Laila Winther Fossum tlf. 924 92 655

E-post: laila.winther.fossum@stjordal.kommune.no


Forvaltningskontoret tlf: 400 31 166 


Virksomhetsleder Ann Helen Børstad tlf: 905 95 280

E-post: ann.helen.borstad@stjordal.kommune.no


Oppdatert: 31.01.2019 10:46
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook