Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Hegra sone

 

Geografisk område for Hegra sone:
Området begynner ved Bergskleiva ved E14 mot øst - Bang - Skjelstadmark - Forradal - Flornes - Sona - Hegra og ned til Mæhla bru. 
 
Hegra Bosenter ligger i Hegra sentrum. Bosenteret åpnet i august 2003. Det ligger sentralt og idyllisk til i sentrum på Hegra, nært tilknyttet legesenter, butikk og bank. 
Hegra_Bosenter.jpg
 
Tjenester
Det gis tjenester til hjemmeboende i bosenteret og i Hegra sone. Bosenteret har heldøgnsbemanning. Personalet i sonen gir tjenester til andre hjemmeboende på dag, kveld og helg. På natta gis det tjenester fra felles nattpatrulje i hele kommunen. Tildeling av tjenester skjer gjennom Forvaltningskontoret. Forvaltningskontoret mottar henvendelser, behandler søknader og tildeler hjelp fra hjemmetjenesten, ut fra en helhetlig vurdering. 
Alle tjenester som utføres er bundet opp mot vedtak om behov med en felles målsetting om egenmestring og å bo lengre hjemme i eget hjem.


Hegra Bosenter
Bosenteret har 3 bokollektiv, på hver enhet er det 8 beboere. Disse har eget rom med bad, og felles stue og spisestue. Det er 11 omsorgsleiligheter. Det er plass til 35 beboere på bosenteret. Det er dagtilbud, men beboerne/pårørende må selv ordne med transport. Det er arbeidsstue. Aktivitør jobber mandag, onsdag og fredag. På bosenteret er det kantine. Beboerne på omsorgsleilighetene får servert alle måltider i kantina. Pårørendeforening organiserer sosialt samvær med underholdning og servering. Det samarbeides også med frivillige lag og foreninger.
 
Kontakt oss: 

Hegra Bosenter: 74 83 31 60
Hjemmetjenesten: 905 45 144 / 905 45 223
 
 
Hegra Bosenter, Einar Bergs Veg 19, 7520 Hegra

Avdeligsleder: Marit Hernes tlf  74 83 31 52/ 928 37 728
 
Forvaltningskontoret tlf: 400 31 166 
 
Virksomhetsleder Ann Helen Børstad

Oppdatert: 24.04.2019 16:05
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook