Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat omsorg - Miljøarbeidertjenesten
Hopp til hovedinnhold

Bo- og miljøtjenesten

 

Beskrivelse av virksomheten:
Bo -og miljøtjenesten yter tjenester til personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker har  et særlig hjelpebehov. Vi yter bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål.

Enheten er organisert i  avdelinger 8:  Utsikten,  Remyrveien, Yrkesveien, Blåveislia, Skolegata, Fossliveien 14, Fossliveien 16 og Fossliveien 18.  Utsikten, Remyrveien ,Yrkesveien og Skolegata gir hjelp til personer med store bistandsbehov og yter tjenester på døgnbasis. Avdeling Blåveislia yter tjenester til personer som bor i egne leiligheter i sentrum og omegn. 

Bilderesultat for felleskap


Fokusområder:
Overordnet målsetting for Bo- og miljøtjenesten er at den enkelte skal få mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.
I Bo- og miljøtjenesten er vi opptatt av å yte en god og tilpasset tjeneste basert på den enkelte brukers ønsker og behov. Vi ønsker å legge til rette for størst mulig grad av brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester.

Tjenester :
Miljøarbeidertjenesten yter bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål. Dette kan være hjelp til personlig stell og pleie, innkjøp, matlaging, renhold  eller tilrettelegging av arbeid - og fritidsaktiviteter.

Kompetanse:
Miljøarbeidertjenesten har medarbeidere med ulik kompetanse som blant annet helsefagarbeidere, aktivitører, barnevernspedagoger, førskolelærere, sykepleiere og vernepleiere som i felleskap arbeider for å yte gode tjenester for våre brukere.
Kontakt:
Virksomhetsleder Åse Sølvi Navelsaker Slind tlf 970 68 373
 
​Avdeling Telefonnummer Kontaktperson
Skolegata​ ​416 35 896

​Avdelingsleder Gudrun Lidal

Tlf. 922 63 047

Yrkesvegen ​ ​48882427 / 909 55 160

Avdelingsleder Bente Brekstad

Tlf. 400 31 448

Remyrvegen ​474 77 066

​Avdelingsleder Hege Brandsæter

tlf. 400 31 676

Utsikten ​904 78 205

​Avdelingsleder Anne Merethe Hernes

Tlf 474 59 654

Blåveislia ​913 34 424

Avdelingsleder Anne M.F. Hernes

Tlf 474 59 654

​Fossliveien 14 ​950 80 886

​Avdelingsleder Bente Stenseth Kristoffersen

Tlf 456 31 597

​Fossliveien 16 ​404 11 857
​Avdelingsleder Bente Stenseth Kristoffersen
 
Tlf 456 31 597
 
​Fossliveien 18 ​488 85 742 ​Avdelingsleder Bente K. S-Kristoffersen
 
Tlf 456 31 597
 
 
 
Oppdatert: 14.06.2018 15:26
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook