Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Skatval sone

 Skatval sone omfatter Skatval bosenter og hjemmetjenester i Skatval-området.

Vis Skatval bosenter i kart

Skatval Bosenter er et bosenter for mennesker med bistandsbehov. I tillegg gir vi hjelp til andre hjemmeboende i sonen. Brukerne blir tildelt hjelp ut i fra den enkeltes behov.

Brukerne får hjelp av personell som kjenner deres behov og som innehar den kompetansen det er behov for i forhold til oppgavene.

Bosenteret har heldøgnsbemanning.
 
Aktuelt
Skatval sone har 21 årsverk fordelt på sykepleiere,
hjelpepleiere / omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, assistenter, kontorpersonell, kjøkkenpersonell og aktivitører.
 
Skatval Bosenter eies og drives av Stjørdal kommune og består av 33 leiligheter med boder, 4 fellesstuer, kantine og arbeidsstue.
 
Vi forsøker å motivere brukerne til å utføre oppgaver de selv er i stand til å gjøre og utover det gi omsorg og pleie hvor det er behov.
 
Ved Skatval Bosenter er brukeren i fokus og fellesaktiviteter som bingo, fredagskaffe, trim, høstfest, grillfest med mer gjør at vi trives sammen!
 
Forvaltningskontoret mottar henvendelser, behandler søknader og tildeler hjelp fra hjemmetjenesten, ut fra en helhetlig vurdering. 
Alle tjenester som utføres er bundet opp mot vedtak om behov med en felles målsetting om egenmestring og å bo lengre hjemme i eget hjem.

Kontakt oss:
Skatval bosenter tlf.: 74 83 30 20/74 83 30 30 
Skatval hjemmesykepleie tlf.: 975 02 232 

Avdeligsleder Mona Anette Stoum Hansen tlf: 402 32 533
 
Forvaltningskontoret tlf: 400 31 166
 
Virksomhetsleder Ann Helen Børstad tlf: 905 95 280

Oppdatert: 14.06.2018 13:39
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook