Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat oppvekst - Barnehager - Tilrettelegging av tilbud
Hopp til hovedinnhold

Tilrettelegging av tilbud

 

Alle de ulike barnehagene må følge Barnehageloven og Rammeplan.

Tilrettelegging i barnehagen

Barnehageloven og Rammeplan beskriver barnehagens innhold. Omsorg, lek, danning og læring er sentrale begreper. Innholdet og aktivitetene i barnehagen skal være tilrettelagt slik at de er til barns beste.
 
Barnehagelovens § 2 sier bl.a. at barnehagene skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Barnehagene skal også en  helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Er du bekymret for barnet ditt sin utvikling må du ta opp dette med ansatte i barnehagen.
Barnehagens skal være variert og tilrettelagt for å tilby et godt omsorgs- og læringsmiljø. Barnehagens fagområder, slik de presenteres i Rammeplanen, er varierte og dekker et vidt læringsfelt. Læring i barnehagen dreier seg om å tilegne seg konkrete kunnskaper og ferdigheter på et grunnleggende nivå tilpasset barnas alder, interesser og andre forutsetninger.
Barnehagene tilrettelegger innholdet i barnehagehverdagen på forskjellige måter for å ta hensyn til føringene. Dette kan eksempelvis gjøres i form av;
  • variasjon i innhold og aktiviteter
  • variert materiell
  • varierte organisering - eks. smågruppejobbing eller aldersinndelte grupper
  • tilrettelagt fysisk miljø ute og inne
  • bevisst voksenrolle i samspill med barn for å ivareta barnas varierte behov for trygghet og tilknytning
Ta kontakt med barnehagen til barnet ditt dersom du er bekymret for barnet ditt sin utvikling.
Oppdatert: 30.01.2017 09:53
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook