Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat oppvekst - Barnehager - Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Hopp til hovedinnhold

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

 

Søknadsfristen er 1. juni for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august.

Du kan søke gjennom hele året. Søknader mottatt etter 1. juni til 1. august, vil gjelde fra september. Deretter påfølgend måned, med søknadsfrist 20 pr. måned.

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid hvert barnehageår. Ett barnehageår er fra august til og med juni.

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under kr 557.333 kan søke om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Disse barna kan få gratis kjernetid fra august 2019:
Barn som har fylt 2, 3, 4 og 5 år fra familier med en samlet årsinntekt under kr 548 500.


Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

* En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
* Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.


Slik søker du

1: Finn frem relevant dokumentasjon:
Du må legge ved skattemeldingen for 2018 (tidligere kalt selvangivelsen) til de som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp, utbetalinger fra NAV og studentbevis.

Du laster opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet. Vedlegg som dokumenterer inntekstopplysninger skal følge søknaden. Søknaden registreres ikke for behandling før dokumentasjon foreligger.

2: Send inn søknadsskjema.

Logg inn i VIGILO OAS med din ID via IdPorten for å søke.

Det er viktig at du bruker Google Chrome som nettleser.

Søke redusert foreldrebetaling - veiledning

 
Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.

Les mer om foreldrebetaling

 
 
Klage:
Dette vedtaket kan påklages etter Forvaltningsloven §§ 27 og 28 om klage. Klagefristen er 3 uker fra De har mottatt dette brevet.
 
Eventuell klage sendes til Etat oppvekst, Postboks 133, 7501 Stjørdal.
 
Kommunen skal etter klagen er mottatt, gjennomgå saken på nytt. Kommunen kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Fastholdes vedtaket, sendes klagen til klagenemda i Stjørdal kommune for endelig avgjørelse.
 
For øvrig vises til forvaltningsloven §§ 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av saksomkostninger.
 
Oppdatert: 17.06.2019 11:06
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook