Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Familieteamet

 Familieteamet er tverrfaglig sammensatt med ansatte som har kompetanse fra PPT, Helsestasjon, Barnevern, Barnehage og Skole.


Familieteamet gir hjelp til foreldre som har barn med store eller små atferdsproblem i alderen 3-12 år.
 
Tverrfaglig sammensatt tema med ansatte som har kompetanse fra helsestasjonen, barnevern, skole og barnehage.
Familieteamet gir hjelp til foreldre og familier med ulike typer problematikk. Dette er tjenester på lavterskelnivå, så foreldre kan selv ta kontakt for å få hjelp.
Familieteamet ønsker å komme inn på ett tidlig tidspunkt slik at man kan hindre negativ utvikling av problem.
 

Temaet tilbyr følgende tjenester:

  • PMTO-rådgivning: Lavterskeltilbud til familier hvor foreldrene møter utfordringer i barneoppdragelsen, men hvor problemene ikke er blitt for store. Målet er å snu en begynnende problemutvikling så tidlig som mulig. Her står det forebyggende fokuset i sentrum. Består av inntil 5-7 samtaler hvor rådgiver og foreldre er tilstede.

 

  • PMTO-terapi: terapi til familier med alvorlige atferdsvansker. Barna har ofte utviklet atferdsvansker på flere arenaer enn bare hjemme som f.eks barnehagen, skolen, på fritiden etc. Man møtes ukentlig over en lengre periode. ( 4-14 mnd.) Det er barnevern og PPT som henviser saker til terapi.

 

  • Familieveiledning: Tilbud til foreldre som trenger noen å prate med for å finne ut hvilken hjelp de trenger. Her kartlegges behovet familien har raskt. Jobber primært med foreldre i konflikt etter samlivsbrudd og veiledning til ungdomsforeldre. Kan bistå andre tjenester med å delta i vanskelige foreldresamtaler.

 

 Trygge barn, kompetente voksne- PMTO inn i barnehagen

Familieteamet har i samarbeid med barnehagen i Stjørdal igangsatt et kompetansehevingsprosjekt til ansatte i barnehagene i Stjørdal kommune.

Målsetting:
• Barn og foreldre skal få tidlig hjelp, oppfølging og veiledning .
• Barnehageansatte skal få  opplæring i foreldreveiledning, noe som skal bidra til at de tidligere kan identifisere atferdsproblem hos barn slik at barn og foreldre får tidligere hjelp.

Målgruppe:
• Foreldre til barn med atferdsvansker
• Ansatte i barnehager i Stjørdal kommune, både , styrere, pedagogiske ledere,  støttepedagoger, førskolelærer og assistenter.
 
Ansatte i barnehagene deltar på samlinger der de får opplæring i PMTO-komponenter. Tema på samlingene er:
- Samarbeid
- Hør etter signal
- God beskjed
- Oppmuntring
- Ros og regler
- Regulering av følelser
- Grensesetting
- Foreldreveiledning

Opplæringen foregår over et skoleår og er basert på samlinger og veiledning.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med:
Stine Belsvik eller Grete Furnes i familieteamet
 
 
Kontakt:
Teamet har lokaler på rådhuset og er tilgjengelig mandag til fredag
Koordinator Gunn Beslvik Havdal: 959 02 669
Familieteam telefon: 950 15 225
Henvendelse til Enhet barn og ungdom.
 
Åpningstider:
Mandag  08.00 - 15.30
Tirsdag   08.00 - 15.30
Onsdag  08.00 - 15.30
Torsdag  08.00 - 16.40
Fredag    08.00 - 15.30
 
Oppdatert: 06.02.2017 07:56
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook