Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Ungdomskontakten

 På Ungdomskontakten møter du trygge, tydelige og tilgjengelige voksne. Vi tilbyr råd og veiledning, støtte og hjelp til ungdommer mellom 12 og 25 år. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Ingenting er for lite eller for stort.

Hva kan Ungdomskontakten bidra med?

 
 • Være der for deg når du trenger noen å prate med
 • Hjelpe deg med å komme i kontakt med andre hjelpetjenester, for eksempel  NAV, Barneverntjenesten og Oppfølgingstjenesten
 • Ruskontrakt
 • Gruppemetodikk: Jentegrupper, guttegrupper og ART. Grupper tilpasses ungdoms og andre hjelpetjenester sine behov.
 • Hjelpe deg med å komme i kontakt med lag og organisasjoner
 

Generell informasjon om Ungdomskontakten
Ungdomskontakten er etablert for å ivareta ungdom med særlige behov og er en del av kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. En av målsettingene med tjenesten er å komme i kontakt med ungdom som er i en vanskelig livssituasjon så tidlig som mulig for å kunne forhindre en videre skeivutvikling. Gjennom sin virksomhet arbeider Ungdomskontakten oppsøkende mot ungdom i Stjørdal kommune. De følger opp mange enkeltpersoner men arbeider også med ungdom i grupper. Problematikken knyttet til den enkelte er ofte sammensatt; rus, psykiske problemer, kriminalitet, vanskelig hjemme- eller skolesituasjon, mobbing og psykososiale vansker.  

På Ungdomskontakten er det 4 årsverk. Personalet har sosialfaglig høgskoleutdanning.
 
 

ART

Målgruppe:
 • ART er en metode for trening av sosial kompetanse som består av henholdsvis trening av sinnekontroll, sosiale ferdigheter og moralsk resonnering.
 • Et ART kurs skal ledes av en godkjent instruktør som har utdanning som ART trener.
 • Vanligvis består programmet av 30 timer; 10 timer innen hver komponent
 • Treningen foregår i grupper på mellom 4-8 deltakere, men størrelsen kan variere ut i fra deltakernes forutsetninger.
 • Målet er at deltakerne gjennom observasjon og deltakelse i rollespill lærer å utvikle empatisk evne, håndtere eget sinne og ta i bruk hensiktsmessige sosiale ferdigheter som kan erstatte aggresjon og bygge positive nettverk.
 • Øktene følger en stram struktur som inkluderer definisjon av dagens tema, rollespill, evalueringsrunde og hjemmearbeid.
 • For å sikre motivasjonen har øktene også innslag av lek og høy elevaktivitet. Temaene for de tre områdene hentes fra reelle situasjoner i deltakernes hverdag.                                     
 • De trente ferdighetene generaliseres, dvs overføres til virkelige livssituasjoner, viktig med god støtte fra familie, venner, lærere og andre i nettverket som oppmuntrer og forsterker nye handlingsmønstre. Bruk av ferdighetene gir igjen ”eksterne gevinster” i form av ros, belønning og positiv omgivelse som etter tid omvandles til ”interne gevinster” i form av personlig utvikling og oppnådde mål.
 • Ungdomskontakten har hovedansvaret for ART inn i skolen og har PPT og skolene som samarbeidspartnere.

 

Ruskontrakt

Det finnes to typer ruskontraker:
1. I samarbeid med politiet/Påtaleunnlatelse
2. Frivillig
 
I samarbeid med politiet/Påtaleunnlatelse:
 
 • Et samarbeidsprosjekt mellom Lensmannskontoret, Helsetjenesten ved kommunelegen og Ungdomskontakten. Ungdom som tas for bruk eler besittelse av illegale rusmidler tilbys ruskontrakt med påtaleunnlatelse.
 • Målgruppe:
  Ungdom under 25 år som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika.
 • Mål:
  Er å stoppe et påbegynt rusmisbruk
 • Motivasjon:
  Bli rusfri. Påtaleunnlatelse.
 • En frivillig ordning.  Kontraktsperiode fra 6 – 12 mnd.

 

Frivillig

 • Ungdom under 25 år som selv vil inngå i Ruskontrakt
 • Mål:
  Er å stoppe et påbegynt rusmisbruk
 • Motivasjon:
  Bli rusfri.
 • Kontraktsperioden 6-12 mnd
 
Henvendelse til enhet barn og ungdom.
 
Klarting i Klatrehallen i Stjørdalshallen: Mandager i partallsuker fra 15.00-17.00 i skoleåret.
Åpen dør på Ungdomskontakten: Mandager fra 18.00-20.00.
 

Åpningstider:

 
Mandager ​
11.00 til 18.30/21.00​
Tirsdager​
08.00 til 15.30​
Onsdager​ 08.00 til 15.30​
Torsdager​ 11.00 til 21.00​
Fredager​
08.00 til 15.30
18.00 til 01.00 i tillegg på oddetall​suker
 
Hvor treffer du oss?
Kom innom våre lokaler som ligger i 1. etg Kjøpmannsgata 6 (de tidligere lokalene til Ungdommens hus). Du kan også treffe oss på skolene og i gata/Torgkvartalet. Vi har på oss jakker som det står Ungdomskontakten på når vi er ute, så det er bare å ta kontakt hvis du ser oss. 
 
Ring oss, send SMS eller e-post til:
 
Mari Frydenlund, koordinator​
​941 44 417
Trine Grytten ​919 17 870
Kari Vorum ​911 42 083
Marit Sissel Sletne Alsethaug ​954 16 688
Berit Gylland ​406 23 186
 
 

Vår postadresse er: 
Ungdomskontakten, Kjøpmannsgt. 6, Postboks 133, 7501 Stjørdal
Oppdatert: 16.01.2018 10:28
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook