Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Primærforebygging

 

.... knyttet til rusmidler og rusmiddelproblematikk i ungdomsskolen

​8. trinn

Foreldremøter og kontaktmøter der rusproblematikk kan tas opp som tema.
Elever og foresatte informeres om ordens- og fraværsreglement i skolen når de begynner i 8. klassen.
Elever og foresatte informeres om handlingsplan mot rus når de begynner i 8. klassen.
Skolen har fokus på skole - hjem samarbeidet og intensjon er tidlig involvering av foreldre ved behov.
Skolehelsetjenesten har rus som tema ved kartleggingssamtalene med alle elevene i 8. klassen.
Elevene besøker Ungdommens Hus og ungdomskontakten på høsten i 8. klassen.
Holdningsprogrammet MOT gjennomføres ut i fra hva skolen har bestemt.
 

9. trinn

Foreldremøter der skolen inviterer politiet til med tema rus.
Forebygging i forbindelse med konfirmasjon og fokus på debutalder knyttet til alkohol.
Kontaktmøter med elever og foreldre der rusmiddelproblematikk kan tas opp.
Skolen har fokus på skole - hjem samarbeidet og intensjon er tidlig involvering av foreldre ved behov.
Holdningsprogrammet MOT gjennomføres ut i fra hva skolen har bestemt.
 

10. trinn

Foreldremøter og kontaktmøter der rusproblematikk kan tas opp som tema.
Holdningsprogrammet MOT gjennomføres ut i fra hva skolen har bestemt.
Skolen har fokus på skole - hjem samarbeidet og intensjon er tidlig involvering av foreldre ved behov.
Oppdatert: 21.08.2012 15:04
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook