Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat oppvekst - Barn og ungdom - Handlingsplan mot rus - Bakgrunn og målsetning med planen
Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn og målsetning med planen

 

 

​Bakgrunn for handlingsplanen

Kommunen ønsker en strukturert og tilnærmet lik praksis knyttet til forebygging av rusmiddelproblematikk.
Erfaringer tyder på at det går for lang tid fra ”noen” observerer bekymringsfull atferd til det handles. Det kan være noe tilfeldig om det responderes ovenfor ungdom når ansatte får kjennskap til at unge under 18 år har misbrukt alkohol/ andre rusmidler.
Fokus på alkoholmisbruk presiseres i handlingsplanen. Bakrus gjør elever mindre opplagte. Alkohol er oftest inngangsporten til å eksperimentere på illegale stoffer, samt at det å heve debutalder på alkohol innvirker også på konsum senere i livet (Pedersen 2006).

Målsetning med planen

Bidra til et bedre lærings- og arbeidsmiljø på skolen
Implementere rutiner som kan avdekke misbruk av rusmidler og håndtering av denne problematikken
Bidra til at ansatte har et verktøy og bruke i forhold til det psykososiale læringsmiljøet.
Informere elever og lærere om hvilke hjelpetiltak som finnes på skolen og i nærmiljøet.

Viktige prinsipper for handlingsplanen

Skolens viktigste samarbeidspartner er foresatte, og de har hovedansvaret for oppdragelsen/ omsorgen av sine barn inkludert rusforebyggende arbeid.
Rusproblematikk er et samfunnsproblem som det må arbeides med innenfor en tverrfaglig og tverretatlig ramme.
Hvert enkelt tilfelle skal gjennomgås og vurderes individuelt i forhold til rutiner i handlingsplanen.
Oppdatert: 08.08.2012 14:34
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook