Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat oppvekst - Barn og ungdom - Handlingsplan mot rus
Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

 Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin.

Skolens fokus på rusforebyggende arbeid er hjemlet i opplæringslova § 9a -1 Alle elever […]har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø og

§9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø […] 

Som en del av det rusforebyggende arbeidet ønsker kommunen å hjelpe elever som opplever problemer på skolen. Stort sett anvendes rusmidler i fritiden, men rusmisbruk gir lett utslag i skolesituasjonen. Ungdom tilbringer mye av sin tid på skolen, og snakker omkring hva som skjer, også i tiden utenom skolen. Det er viktig at skolen reagerer på atferd og holdninger som ikke er i henhold til regler og lover, og er grunn for bekymring.
 
Det eksisterer et rusrelatert problem når en person bruker rusmidler på en slik måte at det går utover de oppgaver og funksjoner som vedkommende skal ivareta, og når følelsesmessige bånd belastes og forstyrres av rusmiddelinntaket (Hansen, 1990).
 
Bekymringsfull bruk kan forstås som bruk av legale og illegale rusmidler som på kort sikt forstyrrer elevens daglige gjøremål, og som påvirker elevens handlingsvalg på lengre sikt (Bøe, 2000)
Erfaring, har vist at det er svært viktig å få til et samarbeid med elevenes foresatte så tidlig som mulig. Det er viktig å informere eleven om at et slikt samarbeid igangsettes.
 

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal består av to hovedpunkter:

  1. Plan over hvordan ungdomsskolene forebygger rusmidler og rusmiddelproblematikk ovenfor alle elever, og hvordan foreldre involveres i dette arbeidet. Denne er delt inn i de ulike trinnene på ungdomskolen.
  2. Beskrivelse av ulike situasjoner som utløser ulike handlinger/ tiltak med mål om å hindre utvikling av rusmiddelproblem.
Vedlagt plan er skolenes ordensreglement som omhandler rusmiddelmisbruk, verktøy som kan være til hjelp for å gjennomføre planen, oversikt over risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til å utvikle rusmiddelmisbruk, kort om ulike tjenester som arbeider med rusmiddelproblematikk ovenfor barn og unge, og hvilke fora der dette kan diskuteres. 
 
Noe av det viktigste med planen er å ha klare rutiner, slik at kontaktlærer, andre lærere, ledelsen og andre samarbeidspartnere raskt kan sette i verk tiltak når de får mistanke om at "noe er galt", og at rollene og ansvaret til hver enkelt er mest mulig er avklart. 
Oppdatert: 09.03.2015 12:11
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook