Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Organisasjonsenheten - Økonomi og personal
Hopp til hovedinnhold

Økonomi og personal

 

​Beskrivelse

Controllere følger opp etater og enheter i økonomi- og budsjettspørsmål. Analyserer, utarbeider prognoser og gir råd.

Personalmedarbeideres oppgaver:

  • Sekretærer for enheter i tilsettingssaker; skriver vedtak og sikrer at formalitetene er i orden

  • Oppfølging av ulike registre

  • Oppfølging av lærlinger i kommunen

Avdelingen er involvert i stadig flere personalsaker. Det er positivt at ledere tar tak i saker og at de ber om råd og støtte. Utviklingen viser at sakene blir stadig mer kompliserte og krever høy kompetanse. Personalsaker dreier seg om oppfølging av sykemeldte, disiplinærsaker og oppsigelsessaker. Dårlig personalarbeid gir seg raskt utslag i dårlig økonomi.

 

Utfordringer

  • Å kunne arbeide med rekruttering og omdømme, slik at elever og studenter kan orienteres og motiveres for jobb i kommunen. Legge til rette for at lærlinger, minoritetsspråklige og mennesker som har falt utenfor arbeidslivet finner Stjørdal attraktiv som framtidig arbeidsplass.
  • Å ha nok ansatte med riktig kompetanse til å gi råd og veiledning i de stadig mer komplekse sakene som oppstår i etater og enheter og som berører økonomi- og personalsaker
  • Å kunne gi opplæring i nye regelverk, lover og forskrifter slik at lederne har god nok kunnskap til å utøve godt økonomi- og personalarbeid
Oppdatert: 20.01.2011 15:59
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook