Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Organisasjonsenheten - Servicetorget og arkiv
Hopp til hovedinnhold

Servicetorget og arkiv

 Uansett hva du ønsker å spørre om, søke om eller klage på, så vil vi gi deg et fullstendig svar eller henvise deg til rette instans.

Servicetorget ligger innenfor hovedinngangen i Stjørdal rådhus, og er opprettet for å gjøre det enklere for deg som bruker av offentlige tjenester. Hos oss vil du kunne:
  • Spørre om "alt" om offentlige tjenester
  • Få svar enten der og da, eller bli fortalt hvordan du skal gå fram
  • Få avtale med rette vedkommende
  • Vi kan også gi informasjon om andre offentlige etaters virksomhet
Åpningstider:
Sentralbordet er åpent 08:00 - 15:00 (mandag - fredag)
Telefon 74 83 35 00

Tjenester:
Når du ringer til kommunens sentralbord eller møter opp på rådhuset, blir du betjent av en av våre serviceverter.
 
Nesten alle våre skjemaer er elektroniske og ligger på våre nettsider. Se oversikt på Tjenester A - Å. Søknader om bostøtte og startlån/tilskudd sluttbehandles også i Servicetorget. Har du en sak til behandling i kommunen og lurer på hvor langt den er kommet, kan vi gi deg svar. Vi behandler også søknader om torgplass.
 
Dersom du trenger ambulerende skjenkebevilling, kan du søke om det hos oss. Ønsker du å bestille time hos saksbehandler, ordner vi det. Lurer du på hvor det er ledig barnehageplass? Vi kan gi svar. Ønsker du oversikt over kommunale tomtetilbud? Hos oss kan du få prospekt og søknadsskjema. Mange av disse tjenestene kan du også få utført på våre nettsider.
 

Ved anbudskonkurranser, leverer vi ut anbudsdokumenter og tar imot anbud. Bestilling av ekstra slamtømming ordnes i Servicetorget.

Dokumenter til de ulike politiske organer legges ut til offentlig gjennomsyn på våre hjemmesider under fanen "Politikk"/"Møter og saksdokumenter". Vi sørger også for at kommunestyremøtene overføres på Internett (se "Politikk og valg"/"Kommunestyremøter på nett").

Vi har ansvaret for intern og ekstern informasjon, og hovedansvaret for kommunens hjemmesider ligger hos oss. Totalansvaret for kommunens arkiver, felles saksbehandlingssystem og postekspedering er andre oppgaver vi løser.

Postlistene legger vi ut elektronisk under "Offentlig innsyn"/"Postlister". Her kan du også bestille de dokumentene du eventuelt ønsker å se.

 

Velkommen til oss i Servicetorget!

welcome-976277_960_720.jpg

Oppdatert: 20.03.2018 20:08
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook