Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kontroll og service av brannslukkere

 

Vi tilbyr kontroll og service av alle typer håndslukkere i henhold til Norsk Standard 3910.Vi utfører kontroll og selger nye slokkapparater her på stasjonen. I tillegg utfører vi kontroll- og serviceoppdrag på stedet for bedrifter, boligsameier og borettslag.

For de fleste er brannslukkeren en rød beholder som støver ned i et skap eller kott. Mange vet ikke at den trenger vedlikehold for at den skal fungere den dagen du virkelig trenger den.

I Norge finnes det over 3 millioner håndslukkere og for å sette vedlikeholdet i system har vi en egen standard for vedlikehold av håndslukkere: Norsk Standard 3910 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslukkere.

De små bærbare brannslukningsapparatene som veier under 20 kilo kalles håndslukkere. De kan brukes uten nevneverdig opplæring, og gir en god mulighet for å bekjempe branntilløp og små branner. Håndslukkere har lang levetid, men de må vedlikeholdes jevnlig for at du skal kunne stole på dem i nødsituasjoner.

 
Det er den som eier eller disponerer bygningen hvor en håndslukker er plassert, som i henhold til gjeldende bestemmelser har ansvaret for at håndslukkeren blir regelmessig vedlikeholdt.

NS 3910 spesifiserer et vedlikeholdsprogram for håndslukkere. Noe av vedlikeholdet skal utføres av eieren, mens kontroll og service må utføres av en kompetent person.

Hva skal du gjøre selv

Eier eller bruker skal utføre regelmessig (Minst hvert kvartal) visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige.

Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkere:

- er plassert der den skal.
- er lett tilgjengelige, synlige og har bruksanvisningen vendt utover.
- har bruksanvisning som er leselig.
- ikke er synlig skadet.
- som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk.
- Har forsegling / plombering som ikke er brutt
- med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende.
- ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen.

I de fleste hjem står det trykkladde pulverslukkere og disse skal på kontroll etter 5 år og på service etter 10 år. Er du usikker på om slukkeren din er trykkladet, se etter manometeret. Alle trykkladde slukkere har manometer / trykkindikator. Er du usikker på hvor gammel slukkeren din er, skal årstallet for produksjon være preget eller gravert inn på selve beholderen. 

Kontroll og service.

Etter kontroll eller service, påføres slukkeren en etikett som forteller når den er kontrollert og når neste kontroll skal være. Har man et objekt med flere slukkere

får man også en vedlikeholdsrapport med en oversikt over de forskjellige slukkerne.

Det er Rådet for vedlikehold av håndslukkere som har utarbeidet kurskompendium og utsteder kompetansebevis til de som består både skriftlig og praktisk eksamen. Når du tar kontroll eller service på din slukker, be om å få se kompetansebeviset til vedkommende. Det er din sikkerhet for at personen er kompetent og at jobben blir utført fagmessig.

Hvis du er usikker på om brannslukkeren din trenger kontroll eller service, kan du ta kontakt med oss. Vårt servicepersonell er kurset og sertifisert i regi av Rådet for vedlikehold av håndslukkere. Vi utfører en profesjonell kontroll av ditt slukkeutstyr i henhold til Norsk standard NS-3910.

 
Vedlikeholdsintervaller for øvrige steder.
Med øvrige steder menes kontorer, skoler, bedrifter, fellesarealer, busser, parkeringshus, kort sagt alle steder som ikke er innenfor hjemmets fire vegger.

 

Forøvrig viser vi til kommunens prisliste som du finner på hjemmesiden vår.

Oppdatert: 27.06.2012 12:56
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook