Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Enheter - Etat teknisk drift - Stjørdal Brann- og redningstjeneste - Registrering av fritidseiendommer i Stjørdal kommune
Hopp til hovedinnhold

Registrering av fritidseiendommer i Stjørdal kommune

 Etter krav fastsatt i Forskrift om brannforebygging vil det  bli innført feiing og tilsyn med alle hytter og fritidsboliger i Stjørdal kommune.

​Forskriften er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 17. desember 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farligstoff og om brannvesenets redningsoppgaver §§ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 26, 27 og 43, jf. Justis- og politidepartementets delegeringsvedtak 1. September 2003 nr. 1161 og Justis- og beredskapdepartementet delegeringsvedtak 1. juni 2015 nr. 580
 
I den forbindelse ber vi deg som eier av eiendommen om at du besvarer dette skjemaet.
Denne kartleggingen vil være et grunnlag for feiing og tilsyns hyppighet samt til fastsetting av feiegebyret.
 
 
Følg denne linken for å komme til registreringsskjemaet
Oppdatert: 26.01.2018 09:33
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook