Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Brannsjefen

 





Vi er en kommune i sterk vekst. Kommunen har også forandret seg mye siste år med tanke på infrastruktur. Geografisk ligger Stjørdal også som et knutepunkt i regionen med økende virksomheter og trafikk. I tillegg har vi Trondheim flyplass Værnes med økende trafikk og jernbane.

Samfunnet i dag har enorme forventninger til hjelp, dersom en naturkatastrofe eller annen omfattende hendelse skjer. Generelt er ikke Kommune- Norge dimensjonert for å møte ekstraordinære hendelser som naturkatastrofer. Klimaendringene vi allerede merker, vil trolig forsterkes i årene som kommer og innebærer store utfordringer for et relativt lite brannvesen.

Skal brann og- redningstjenesten makte å innfri kravene vi kan bli stilt over for, må blant annet mannskapene være optimalt rustet til oppgavene. Det er også viktig å være motivert til innsats. Førstehånds lokalkunnskap og rask responstid, som i dag er en konsekvens av vår organisering er også viktig. Brann og- redningstjenestens mål er å gi forbrukerne en tjeneste som de vil være fornøyd med innenfor de rammer som er mulig.

Forebyggende virksomhet er prioritert høyt hos oss. Brannforebyggende avdeling har som hovedmål å bidra til reduksjon i antall branner og konsekvensene av disse gjennom risikobasert tilsyns- og informasjonsarbeid. Vi har som mål at det skal utføres 100% tilsyn i hht. gjeldende bestemmelser for særskilte brannobjekter. Vi skal også gjennomføre feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i boliger. Det skal gjennomføres undervisning i bedrifter, barnehager, grunn- og videregående skoler. Vi vil gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak i hht. informasjonsplanen.

Beredskapsavdelingen er kampklare som en vital beredskapsorganisasjon, alltid beredt og kompetent til innsats ved brann, trafikkulykker, flommer, skogbranner, forurensninger og andre akutte hendelser.

 
 
 

Brannsjef

Bjørn Rønning

 

Ta gjerne kontakt på Mail. bjorn.ronning@stjordal.kommune.no

 

Oppdatert: 27.01.2014 12:42
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook