Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Priser

 Feie- og tilsynsgebyret blir fast satt av kommunestyret en gang i året og dekker både feiingen og tilsynet på eiendommen. Avgiften er difrensiert etter hvor ofte det feies.

 

Selvkostprinsipp

 

Gebyrfastsettelsen for feiertjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag.

Gebyret blir oppdelt og kreves inn 2 ganger i året sammen med resten av de kommunale gebyrene. Dette gjøres for å få til en mest mulig effektiv innkreving av gebyret.

Prisene på tjenesten finner du her:

                                                    Feie- og tilsynsgebyr

 

Gebyr ved ikke utført feiing

Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsynet er gjennomført, men gjelder for kalenderåret uansett når i kalenderåret tjenesten finner sted. Betalingsplikten må også ansees å gjelde selv om det i et enkelt år ikke blir foretatt feiing på grunn av mindre forskyvinger. Det er fastsatt et prinsipp om at gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført dersom:
  • Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig
  • Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært til stede, og ikke har lagt forholdene til rette for atkomst til fyringsanlegget
  • Kommunen/feiermesteren har etablert ordning med periodevis innkreving av gebyr av hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, f.eks. årlige eller terminvise betalinger, og at lovbestemt feiing foregår etter en rullerende plan

 

Oppdatert: 03.04.2013 14:09
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook