Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

 Her kan du kanskje finne svar på noe av det du lurer på. Hvis du ikke svar på spørsmålet ditt her, så er du velkommen til å ta kontakt med oss i SBRT.

Stjørdal brann- og redningstjenste anbefaler ikke bruk av kullgrill på terrasse. Gass eller el-grill kan benyttes der dette er tillatt. NBDet er forbudt å lagre gass under bakkenivå og på loft. 
 
Seriekoblede røykvarslere er røykvarslere som er koblet sammen (de "prater" sammen"). Utløses en røykvarsler eksempelvis i stuen, vil de resterende røykvarslerne også utløses uavhengig av hvor disse er plassert (eks. ditt soverom). Dette vil gi de som befinner seg i boenheten et tidlig og et tydelig varsel.
Les mer om røykvarslere

Hva kan lagres i rømningsvei?

Det skal ikke lagres noe brennbart i rømningsvei. Det skal heller ikke lagres noe som er til hinder for trygg og sikker rømming.
 
 
Feiing i Stjørdal Kommune er behovsprøvd, dette betyr at fyringsmønsteret ditt bestemmer hvor ofte pipa skal feies. Avgiften beregnes etter hvor ofte pipa blir feid. I feie og tilsynsavgiften inbefatter tilsyn av fyringsanlegget minst hvert fjerde år. Alle skorsteinsløp som det er montert ildsted på skal betale avgift.Les mer om prisene for  feiing.

Er det spesielle krav til adkomst til tak?

  • Oppgangsstigen skal være sikker og trygg å gå i. I henhold til gjeldende standard/regelverk.
  • Stigen skal sikres i toppen, slik at det er trygt for feieren å komme seg på taket.
  • Stigen skal rekke minst 1 meter over kanten på taket.
  • Alle tak med helling skal ha stige på tak.
  • Stige på tak/ taktrinn skal være trygg og sikker å gå i. I henhold til gjeldende standard/regelverk.
  • Stige på tak/taktrinn skal sikres/festes i takkonstruksjonen.  
  • Hvis skorsteinen er over 1,20 meter høy, skal det være en arbeidsplattform. Dette anbefales for alle hus for å beskytte møne og feieren.
  • Ved flere skorsteiner på samme hus bør det vurderes takbru mellom skorsteinene.
  • Er du i tvil, spør feieren.
Røykvarslere skal høres fra alle rom i husstanden. I tillegg må det i husstanden være et brannslokningsutstyr enten i form av brannslokningsapparat eller husbrannslange. Pulverapparater skal kontrolleres etter 5 år og refylles eller skriftes ut etter 10 år. Husk å sjekke batteri til røykvarsler og brannslokningsapparater jevnlig. 
Les mer om slokkeutstyr.

Hvilke krav er det til røykvarslere?

Det er påbudt med minst en røykvarsler som skal kunne høres fra alle soverom med dørene lukket. Husk å bytt batteri en gang pr år eller etter behov. Stjørdal brann- og redningstjeneste anbefaler flere røykvarslere i hver husstand (soverom), gjerne koblet sammen (seriekoblet). Røykvarslere har en holdbarhet på 10 år med mindre annet er spesifisert. Test av røykvarslere bør foretas en gang pr. måned og etter ferier.
Montering : Røykvarsler monteres i tak, minimum 50 cm ut i fra vegg. Husk å se etter CE- merket (godkjenning).
Les mer om røykvarslere.
 
Ved innsettelse av nytt ildsted, er det kun lov å montere rentbrennende ovn. Med untak av antikke ovner. (før 1947).
Monteringen av et nytt ildsted skal skje i henhold til ildstedets monteringsveiledningen.
For innmelding av nytt ildsted eller skifte av det gamle så må du melde ifra til Stjørdal brann- og redningstjeneste.
 
Innmelding av ildsted. Denne linken fører deg til en elektronisk melding. Hvis du ikke vil melde inn elektronisk så kan du skrive ut skjemaet og sende det til SBRT.
 
 
Røyk som kommer ut av ildstedet? Undertrykk – for lite ventilasjon.
Dårlig trekk? Kjøkkenvifte – mekanisk avtrekk stjeler luft fra rommet hvor ildstedet er plassert.
Fuktig ved? Gir dårlig forbrenning, kan forårsake bekdannelse som igjen kan medføre skorsteinsbrann. (Lite økonomiske fyring)
 
 
 
Normalt varsles det 3 virkedager før kontroll med varsellapp på alle adresser som er registrert med skorstein/ildsted.
 
 
Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen. Hvis du ikke er hjemme, kan feiing av skorstein bli utført hvis du har satt frem godkjent stige.
 
 
Kommunen skal sørge for at alle skorsteiner med ildsteder som montert for oppvarming blir feiet etter behov eller minst én gang hvert fjerde år. Det skal utføres tilsyn av brannsikkerheten i boenheten minst en gang hvert fjerde år.
 
 
Stjørdal brann- og redningstjeneste kan foreta kontroll av ildsteder under organiserte skorsteinsfeiing/boligtilsyn. Ved montering av nyinnstallerte ildsteder så rykker vi ikke automatisk ut for å kontrollere disse. Ved montering av nye ildsteder anbefales bruk av murer/fagperson. Utføres monteringen selv må arbeidet godkjennes av kvalifisert personell i form av murer/ildstedsmontør. Stjørdal brann- og redningstjeneste skal ha en kopi av kontrollerklæringen.
 
 
Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT) utfører regelmessig tilsyn i de boenheter som har ildsteder, og de i særskilte brannobjekter. §13 objekter. Utover dette rykker SBRT ut ved bekymringsmeldinger og ved nød. Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med konsulentselskaper som jobber med brannteknisk gjennomgang for å kartlegge brannsikkerheten i din boenhet/sameiet/borettslag ettersom SBRT ikke utfører slike tjenester selv.   
 
 
Ildstedet kan monteres selv, men må da registreres og kontrolleres av en autorisert fagperson. Stjørdal brann- og redningstjeneste anbefaler at en fagperson tar seg av hele prosessen. I etterkant av montering og kontroll skal det sendes en kontrollerklæring til Feier Avdelingen.
 
 
I utgangspunktet er det Plan- og bygningsetaten som skal ha henvendelsen.
 
 
Alle boenheter skal ha minimum en fungerende røykvarsler som høres i alle rom og et brannslokningsapparat eller husbrannslange som rekker til alle rom. I boliger med flere etasjer anbefaler etaten dette i hver etasje.
Les mer om kravet til varsling og slokkeutstyr i bolig.
 
 
Gamle brannslokkingsapparater kan enten leveres som spesialavfall hos Stjørdal brann- og redningstjeneste, eller leveres tilbake der du kjøpte apparatet.   
 
 
Kontroll skal utføres hvert 5. år. Service hvert 10. år av en autorisert fagperson. Videre oppfordres det til selv å gjennomføre en kvartalssjekk av manometerpil (stå på grønt felt), at splinten sitter i, og at det ikke er hull eller sprekker i slangen. For de som har pulverapparater kan det samtidig være lurt å snu apparatet på hodet 2-3 ganger for å forhindre at pulveret pakker seg i kolben.
Stjørdal brann- og redningstjeneste gjennomfører slike kontroller.
 
 


Hvor mye brannfarlig væske kan jeg oppbevare hjemme hos meg selv?
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.......(osv), regulerer hvor mye vi har lov til å lagre hjemme hos oss selv. Som et hjelpemiddel til deg så har vi laget et forenklet og kanskje mer forståelig sammendrag av deler av denne loven.
Oppdatert: 22.08.2014 12:57
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook