Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Tjenester

 Forebyggende avdeling tilbyr tjenester innen en rekke ulike felt og områder. Nedenfor ser du de ulike områdene nevnt med hyperlinker til akutelt stoff til hvert tema.

Forhåndskonferanser!

Når vi er med på forhåndskonferanser​ så kan vi på et tidlig tidspunkt være med å avklare ulike temaer som utbygger måtte lure på. Her ser du en liste over tips og råd i forbindelse med slike konferanser.

Tips til forhåndskonferansen.pdf

 

 

Vi har utarbeidet retningslinjer for tilrettelegging og slokkeinsats som er gjeldende i Stjørdal kommune.

Retningslinjer for tilretteleggelse for redning- og slokkeinnsats i Stjørdal kommune.pdf

 

 

Tilsyn i Særkilte brannobjekt. (§13-bygg)

I kommunen vår har vi enkelte bygg og objekter som SBRT har et særskilt ansvar for å påse at lovpålagt brannsikkerheten og generell sikkerhet er godt ivaretatt. Årlig er vi på tilsyn hos disse objektene. Slike objekter er der hvor det samles mange mennesker, samfunnsnyttige installasjoner og kulturhistoriske minner. Statistisk så ser vi at antall døde i brann har sunket dramatisk i slike objekter/installasjoner etter at brannvesenet begynte med slike tilsynsrunder.

Det er vi veldig godt fornøyde med.

Særskilte brannobjekter, §13-bygg

 

Kurs og informasjon til kommunens innbyggere.SBRT har mange dyktige foredragsholdere. Vi tilbyr ulike typer kurs innen brannvern, førstehjelp og andre relevante kurs innen brannforebyggende arbeid. (Egen kursside vil bli utarbeidet på hjemmesiden)

 

Informasjon til innbyggerne er utrolig viktig. Dette er SBRT sitt satsningsområde hvert år. Vi ønsker å nå innbyggere i alle aldre. Barnehagebesøk, informasjon til skoleelever (barneskole og ungdomsskole), russen,  temainformasjon til yrkesskoleelever og borettslag og sameie er noen av de arenaene vi treffe innbyggerne våre. Vi ønsker å spille på lag med massemedia og bruker enhver anledning som byr seg til å fortelle om brann og ulykkesforebyggende tema. I følge statistikken så er det hjemme folk dør i brann. Derfor er et av våre aller fremste satsningsområder boliger der mennesker bor. Du som eier og bruker av huset har et ansvar for egen bolig og for de som oppholder seg der. Faste kontroller og vedlikehold er med å redusere faren for brann og ulykker. Last ned Egenkontroll i hjemmet m grafikk.pdf så får du et hjelpemiddel til en slik kontroll.

 

Aksjon boligbrann - åpen brannstasjon - (sentralt styrte aksjoner)

Hvert år blir det arrangert nasjonale brannvernaksjoner. Vi er selvfølgelig med på disse og ser at disse aksjonene er en stor suksess. Brannstatistikken landet over har gått kraftig ned etter at disse aksjonene ble igangsatt for noen år siden. Aksjon boligbrann blir hvert år arrangert i begynnelsen av desember. Starter med røykvarslerens dag (1 desember) og etterfølges av tilsyn i privatboliger. Det er flott å treffe folk hjemme og gi brannvern-informasjon og hjelpe til å skifte røykvarslerbatteri der det trengs.

Åpen brannstasjon avholdes som regel siste lørdagen i september. Da er det full fokus på barn og voksne. Vi åpner stasjonen vår for alle som ønsker å komme på besøk. Ulike aktiviteter for barn og unge der tema er brannforebygging. Kjøring med brannbil er det som er mest populært til barna. - og kanskje til de voksne :-)

Når DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) initierer nye sentrale aksjoner, så er vi selvfølgelig med på disse.

Brannforebyggende arbeidet er det viktigste arbeidet som vi i SBRT kan gjøre. Vi ønsker å gjøre beredskapsavdelingen arbeidsledig.

 

 

 

Forebyggende avdeling har ansvaret for kurs og opplæring. Vi har stor erfaring i å holde kurs av ulik art. .......Oppdatert: 11.09.2015 10:09
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook