Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger om vann og avløp, vei og trafikk.

Torsdag 23. mars klokka 09.00 - 11.00:
Vannavstenging i Eplehagen i forbindelse med omlegging av kommunale ledninger.
 
Onsdag 22. mars klokka 00.00 - ca 03.00:
I forbindelse med vannlekkasjen i Værnesgata for en uke siden må det gjøres noen oppgraderinger på ledningsnettet der. Derfor vil vannet bli avstengt fra midnatt tirsdag 21. mars til ca klokka 03.00 onsdag 22. mars. Dette blir gjort på natta slik at abonnenter i minst mulig grad skal bli berørt av vannavstengningen. Det må også påberegnes litt anleggsstøy i denne perioden.
 
Uke 12:
Etter planen skulle Værnesgata ha åpnet for normalt kjøremønster i morgen fredag 17.03 etter graving. Uheldigvis ble det avgravd en vannledning på tirsdag. Dette skaper litt forsinkelser i arbeidet. Delene til kummen kommer ikke før over helga så omkjøringa for Værnesgata via plassen til bensinstasjon opprettholdes til ut i neste uke. 
Værnesgata åpnes for normal trafikk så raskt dette lar seg gjøre i uke 12.

Onsdag 15. mars kl. 10.30-12.30:
Vannet blir avstengt i deler av J.P.Holans gate og Eplehagen. Dette er pga. at det skal settes en ny vannkumme i krysset J.P. Holans gate og Major Holtermanns veg.
 
 
Mandag 13. mars 2017:
Mandag går anleggsarbeidene i J P Holans gt inn i en ny fase. Det blir ikke anledning til å kjøre ut i J P Holans gate fra Major Holtermanns veg. Kjøring til Nypevangen og Fånesvegen via Eplehagen er ikke mulig. Alle beboere i Fånesvegen og Nypevangen må kjøre via Fånesvegen. Dette er en privat veg og bom vil være åpen.
 
03. mars 2017: 
På grunn av vannlekkasje vil abonnenter tilknytter det kommunale vannverket i Flora, være uten vann eller ha svært redusert trykk. Vi har så langt ikke klart å lokalisere feilen, men vi vil fortsette letingen utover dagen.

Uke 9 - uke 19
Grunnet omfattende flytting og omlegg av va-ledninger må gang og sykkelveg ved Halsøen APS stenges for myke trafikanter. Stenging vil skje i løpet av uke 9 og tidligst onsdag 01.03. Arbeidet vil mest sannsynlig vare til starten av mai. Med mulig åpning tidligere hvis arbeidet går problemfritt.​

7. februar 2017 - 20. oktober 2017:
Lindbergveita mellom Husbyvegen og Ole Vigs gate vil bli stengt i kortere perioder grunnet lasting av varer til byggeprosjekt. I disse periodene vil det ikke være mulig å passere.
 
Torsdag 9. februar kl. 21.00 - fredag 10. februar kl. 04.00:
Nesten hele Sutterøya vil bli uten vann i denne perioden. Dette pga at det skal skiftes en kumme i krysset Industrivegen - Sutterøygata.
 
Lørdag 4. februar fra kl. 0800 til ca. 1800:
Vannet blir avstengt i deler av Sutterøygaten og H.P.Jenssens gate. Det er utskifting av en kumme ved Sutterøygt. 17 som er årsaken.
 
Onsdag 1. februar kl. 17.00 - torsdag 2. februar kl. 04.00:
Det blir vannavstengning i Sutterøygata. Det er en ny vannkumme som skal graves ned.
 
Onsdag 25. januar 2017 klokka 12.00-13.00:
Deler av Fossliberga og Fånesvegen blir uten vann på grunn av arbeid på kommunal ledning.
 
Tirsdag 24. januar 2017 klokka 19.00 - onsdag 25. januar ca klokka 04.00:
Vannavstenging i Sutterøygata pga utskifting av en kommunal vannkumme. De som berøres er oppsittere i Sutterøygata, samt noen hytter i retning Storvika.
 
Onsdag 11. januar 2017 klokka 09.00-15.00:
Det blir vannavstengning mellom Hjelset og Geving. Dette på grunn av at det er oppdaget vannlekkasje på vannledningen. De berørte er oppsittere fra krysset Havdalsvegen og utover Furbakken.
 
Fredag 6. januar 2017 - 20. januar 2017:
Ole Richters gate må stenges igjen for en kortere periode grunnet problemer med nylagt avløpsledning. Vegen stenges fra fredag 06.01.17 kl 07.00 og til senest 20.01. kl 15.00. Utrykning kan ikke passere da graving er midt i gata .​

Torsdag 5. januar 2017 kl. 09.00 - 15.00:
Vannavstengning i deler av Ole Richters gate. Grunnen er komplikasjoner under graving i forbindelse med arbeid på kommunal ledning.
 
Onsdag 4. januar 2017 kl. 09.00 - 15.00:
Onsdag 4.1 mellom klokken 09.00 og 15.00 vil det bli vannavstengning i deler av Ole Richters gate, grunnen er arbeid på kommunal ledning.
 
Mandag 2. januar 2017 - ubestemt tidspunkt:
J.P. Holans gate er stengt for gjennomkjøring fra krysset ved Fossliberga til Major Holtmermanns veg. Dette på grunn av graving i forbindelse med renovering og legging av nye vann- og avløpsledninger i J.P. Holans gate fra Ringvegen til Fånesvegen/Nypevangen.
Det er ikke mulig å angi eksakt dato for åpning av gata for normal trafikk, men gata vil gradvis bli åpnet fra vest.
 
Tirsdag 20. desember kl. 09.00 - ca. 13.00:
Vannet blir avstengt i deler av Ole Richters gate. Dette på grunn av arbeid på kommunal ledning.
 
Onsdag 14. desember klokka 19 til 03.30 og Torsdag 15. desember samme tidsrom:
I kveld Onsdag den 14 Desember blir vannet avstengt fra kl. 19.00 og til kl. 03.30 i morgen tidlig i hele Sutterøygata grunnet arbeid på ledningsnettet. De berørte er varslet via SMS.
Også i morgenkveld den 15 Desember blir vannet stengt i samme tidsrom.
 
Torsdag 15. desember klokka 09.00 til 14.00:
Torsdag 15.12 blir det pause i julevask/ julebakst, da vi må stenge av vannet  fra kl. 09.00 til ca. kl. 14.00  p.g.a. arbeid på kommunal ledning. Dette gjelder beboere øverst i J.P.Holans gt.

Tirsdag 6. desember klokka 11.00:
Etter jordras har kommuneveg 19 mellom Flora (Tomtbakkan) og Forradal vært stengt i krysset ved avkjøring til Vigdenes siden mandag 28. november. Geoteknikere har gjort grunnundersøkelser i området. Rapporten fra geoteknikerne gir klarsignal og føringer for å kunne sette i gang opprydding, og åpning av vegen.
Dette arbeidet påbegynnes i dag, tirsdag 6. desember, og skal utføres i egen regi av kommunens vegavdeling.
Forhåpentligvis skal vi få gjennomført mye av dette arbeidet i løpet av tirsdag 6. desember og onsdag 7. desember.

Mandag 5. desember klokka 14.00:
Vi reparerer og utbedrer etter beste evne etter søndagens værherjinger. Siste nytt nå er at raset på Kulåsvegen i Forradal er ryddet, og vegen vil igjen få "normal" framkommelighet i løpet av mandag ettermiddag.
 
Mandag 5. desember klokka 10.00:
Den relativt nye gang- og sykkelvegen mellom Prestmoen og Haraldreina er stengt inntil videre pga oversvømmelser.
 
Status veger mandag 5. desember klokka 06.30:
Det har gått flere ras i kommunen vår i løpet av søndagskvelden og natt til mandag. I tillegg har de store nedbørsmengdene ført til problemer for flere veger.
Status mandag morgen klokka 06.30 for vegene i kommunen er som følger:
Det gikk et ras ved Vigdenes i går kveld. Vegen der ble åpnet klokka 04.00 natt til mandag. Det raste også ved Kulås i går kveld. Vegen ble åpnet igjen klokka 03.00. Almliavegen måtte stenges grunnet utgraving, men ble åpnet igjen klokka 05.00. Fylkesveg 28, Forradalsvegen, ble stengt grunnet ras klokka 03.00. Stjørdal kommune åpnet vegen igjen klokka 05.30.
I dag er det redusert fremkommelighet på følgende veger: Reppesmarka, Kverndalsvegen, Gressethgrenda, kommuneveg 19, Forradalsvegen, Kulåsvegen og Almliavegen.
Ydstinesvegen er mandag morgen stengt pga flom.
Vi har jobbet kontinuerlig med våre veger hele søndag og vil fortsette med det utover dagen i dag.
 
Mandag 5. desember fra kl. 09.00-ca kl. 15.00:
Vannet blir avstengt i deler av  Ole Richters gate pga arbeid på kommunal ledning.
 
Søndag 4. desember:
Ett kjørefelt er stengt på fylkesveg 28 i Forradal ved Fordal, der deler av vegen er i ferd med å rase ut. Kommunens mannskap har i løpet av dagen jobbet sammen med Mesta med å lede vannet bort fra raset. Omkjøringen via Flora er stengt grunnet ras i forrige uke.
 
Fredag 02. desember kl.09.00 til kl.11.00:
Fredag den 2 Desember blir vannet avstengt i Thyholtvegen 20 - 30    fra kl. 09.00 til kl. 11.00 grunnet arbeid på privat stikkledning alle er varslet via SMS.
 
Torsdag 01. desember:
Fra og med torsdag 01.12.16 vil det bli stenging av Sandgata rett etter nedkjøringer til Kimen p-hus. Siste del av utgraving tomt og bygging av nye Torgkvartalet er årsaken. Det vil bli en langvarig stenging, frem til november 2017.
 
Lørdag 26. november:
Det har gått et steinras på Bulandsvegen i Skjelstadmark. Det er redusert fremkommelighet på vegen. Foreløpig er det uvisst når vi får ryddet opp på rasstedet.
 
Lørdag 26. november:
Uværet herjer i Stjørdal og Trøndelag. Dette fører til at kommuneveg 19, Melmyravegen i Forradal, er stengt ved Vigdenes på grunn av ras. Vegen er stengt på ubestemt tid. Flere veger var stengt fredag kveld. Dette var i Beistadgrenda i Stjørdal og Furbakken i Lånke. Disse vegene er midlertidig åpnet lørdag formiddag.
 
Onsdag 23. november kl. 09.00 til kl. 12.00
I morgen den 23 november blir vannet avstengt fra kl. 09.00 til .kl. 12.00 i Sutterøygata fra Overaae og vestover gata til rundkjøring i enden av gata, abonnentene er varslet via SMS. En sluse skal skiftes.
 
Onsdag 23. november kl. 09.00 til kl. 15.00
I morgen onsdag den 23 November blir vannet avstengt fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i Husbyvegen fra Ringvegen til Tobbias Bernhofts gt. Berørte abonnenter er varslet via SMS. Det skal monteres en ny vannkumme på hovedledningen
 
Mandag 21. november kl.07.00 - fredag 25. november kl. 15.30
Stenging av Husbyvegen på mandag morgen 21.11 kl 07.00 og til senest fredag 25.11 kl 15.30. Asfaltering vil muligens skje i uka etter graving. Ved en evt utvidelse av stenging vil det komme beskjed om dette. Årsak til stenging er tilkobling av va-ledninger og fjernvarme til nye boliger.
 
Mandag 21. november - onsdag 23. november:
Stokkanvegen vil bli stengt på strekningen forbi den nye parkeringsplassen ved Kimen kulturhus fra morgenen mandag 21. november. I forbindelse med etableringen av den nye parkeringsplassen har det vært graving i vegen. Kulde gjorde at vegen ikke ble asfaltert umiddelbart, men dette gjøres nå. Stengingen vil bli gjort så kort som mulig, men kan strekke seg i to-tre dager.  
 
Torsdag 17. november kl. 09.00 - 13.00:
Vannavstenging i deler av Ole Richters gate.  De som blir uten vann er husstander mellom nr. 1 og 47. Dette pga. arbeid med kommunal ledning.
 
Mandag 31. oktober kl. 07.00 - onsdag 2. november kl. 16.00:
Stokkanvegen stenges mellom innkjøring til Torgkvartalet og Sandgata fra mandag 31.10. kl 07.00 og til senest 02.11. kl 16.00. Dette grunnet arbeid med vann- og avløpsledning.
 
Mandag 24. oktober - mandag 31. oktober:
Det skal graves for va-ledninger og tilkobling til nytt hus i Nordlandsvegen. I forbindelse med disse arbeidene må vegen stenges grunnet plassmangel for entreprenør. Stenging skjer mandag 24.10 på morgenen og åpnes senest mandag 31.10 kl 15.00. Stenging skjer ved Utsikten i østre del av Nordlandsvegen. Tilkomst til Utsikten fra andre siden og via Nøtteberget. Arbeidene er beregnet til å ta en uke. Utrykning kan ikke passere gravestedet.
 
Torsdag 20. oktober - fredag 21. oktober kl. 15.00:
Major Holtermanns veg er stengt ved krysset med Ole Richters gate. Stengingen gjelder til senest fredag 21. oktober kl 15.00. Dette har direkte sammenheng med arbeidene i Ole Richters gate og må gjøres nå. Mathias Lunds gate er åpen for normal trafikk mens det i J.P Holans gate pågår renovering av va-ledninger.
 
Torsdag 20. oktober kl. 09.00 til ca kl. 16.00:
Vannet blir stengt i J.P. Holans gt. Årsaken er graving ved vannledningen i forbindelse med renovering av gaten. Vanntank blir plassert på parkeringsplassen ved nr. 53.
 
Fra og med tirsdag 4. oktober:
Det blir mørke gatelys i deler av Husbyvegen og Sigurd Jarls gt. Grunnet feil på gatelyskabel må det graves og legges ny gatelyskabel mellom to master på denne strekningen. Inntil videre vil det derfor bli mørkt i deler av Husbyvegen og Sigurd Jarls gt.
 
Torsdag 29. september kl. 21.00 - fredag 30. september ca kl. 06.00:
Vannavstenging i Torgkvartalet. Dette på grunn av en vannlekkasje i en kumme utenfor Torgkvartalet.
 
Mandag 26. september kl. 09.00 - 14.00:
Vannavstenging i Fånesvegen og nedre del av Fossliberga. Årsaken er skifte av deler av vannkummen mellom Fossliberga 5 og 7. Vanntank blir satt ut ved garasjene i Fånesvegen.
 
Mandag 26. september kl. 07.00 - fredag 7. oktober kl. 16.00:
Vegen mellom Husbyberga og J.P. Holans gate blir stengt for gjennomkjøring fra mandag 26. september kl. 07.00 til senest fredag 30. september kl. 16.00. Vegen vil mest sannsynlig bli åpnet tidligere. Vegstengingen skyldes arbeid med, og bytte av, kum i krysset ved Husbyberga.
Anleggsarbeidet her har tatt lengre tid enn forutsatt, slik at stengeperioden er forlenget til 7. oktober.
 
Tirsdag 13. september kl. 09.00 - 14.00:
Vannavstenging i deler av Ole Richters gate pga arbeid på kommunal ledning. Berørte adresser er Ole Richters gate 1 - 47.
 
Torsdag 8. september kl. 12.00 - 4. november 2016:
Ole Richters gate blir stengt for gjennomkjøring. Dette skyldes reparasjoner av kloakkrøret i deler av gata. Anleggsarbeidet starter i gatas vestre ende, ved Ringvegen. Arbeidene vil medføre vannavstengninger. Planlagte vannavstengninger vil bli varslet på forhånd.
 
Onsdag 31. august 2016 kl. 09.00 - 17.00:
Vannet blir avstengt ved den gamle Norplasta-eiendommen. Det skal settes en ny kumme på den kommunale vannledningen.
Vanntank vil bli satt ut på parkeringsplassen til Stjørdal Maskinering.
 
Tirsdag 30. august 2016 kl. 09.00 - 16.00:
Vannet blir avstengt i Dregsethvegen. Årsaken til dette er at det skal settes ned ny vannkum i gaten. Det blir plassert ut vanntank ved Dregsethvegen 8A.
 
Tirsdag 23. august 2016 kl. 09.00 - 12.00:
Vannet blir avstengt i deler av Innherredsvegen og Jernbanevegen pga arbeid på privat stikkledning.
 
Onsdag 10. august 2016 kl. 09.00 - 17.00:
Vannet blir avstengt i deler av Lindbergveita pga at det skal settes en ny kumme. Vanntank vil bli satt ut.
 
Onsdag 20. juli 2016 kl. 09.00 - ca. 12.00:
Vannet blir avstengt i deler av Bergs gate og Stokkbekkgata pga. utskifting av stoppekran.
 
Tirsdag 6 juli 2016 kl. 09 - 13.00
 I krysset Kjøpmannsgata og Wergelandsveien stenges vannet.  Årsaken er at det skal monteres ny vannkumme. De berørte er varslet med sms.
 
Fredag 24. juni 2016 kl. 16.00:
Første del av Industrivegen på Sutterøy åpnes for trafikk i begge kjøreretninger. I første omgang er det strekningen fra Havnegata til Toyota Bilia Stjørdal som åpnes for vanlig trafikk. Fra Toyota-anlegget og videre nordover Industrivegen blir det fortsatt enveiskjørt i noen uker framover.
 
Fredag 24. juni 2016 kl. 09.00 - 13.00:
Vannavstenging i Stokmovegen 7 (Norhallen). Årsaken er at det skal settes ny vannkumme i forbindelse med utbygging av Torgkvartalet.
 
Onsdag 22. juni kl. 12-00 - 14.00
blir vannet avstengt i Hognesaunvegen mellom Auka og Sagatun fra kl.12.00 til ca kl 14.00 p.g.a. arbeid på kommunal ledning.
Berørte abonnenter er varslet ved SMS.
Det vil bli kjørt ut vanntank til Sagatun barnehage.
 
Tirsdag 21. juni klokka 08.30-20.30:
Vannavstenging i krysset Sigurd Jarls veg/Ertsgårds gate. Dette på grunn av at en ny vannkumme skal settes i krysset.Det blir plassert ut vanntanker ved Ertsgårds gate 23 og Sigurd Jarls veg 10.
 
 
Fra tirsdag 21. juni 2016 klokka 07.00:
Gravearbeidet i Hognesaunvegen går over til fase 2. Det betyr at vegen åpner fra E14 til Posten/Bright, mens den stenges på strekningen fra Posten/Bright til Auka.
 
 
Mandag 20. juni 2016 klokka 07.00 - cirka 1. november 2017:
 
Mandag 20. juni klokka 07.00 stenges Sandgata for all trafikk. Denne gata vil være stengt helt fram til utbyggingen av Torgkvartalet er fullført senhøsten 2017.

Sandgata er gata som går nord for Torgkvartalet og grenser inn mot parkeringsplassen som nå skal fylles av «nye» Torgkvartalet.

Utvidelsen av Torgkvartalet innebærer endringer i trafikkbildet i Stjørdal sentrum.

Samtidig som Sandgata nå stenges for lang tid framover, opprettes det en midlertidig avkjørsel fra Stokmovegen for varelevering til utbyggingen og innkjøring til Kimen parkeringshus. Denne vegen vil være enveiskjørt. Biler som kjører ut fra Kimen parkeringshus får påbud om å svinge til høyre ved oppkjøring og må ut i Ole Vigs gate via en midlertidig veg.

Fram til den midlertidige løsningen med nedkjøring til parkeringshuset under Torgkvartalet er ferdigstilt om et par ukers tid, vil det være mulig å kjøre inn Sandgata fra øst for å komme ned i parkeringskjelleren under kjøpesenteret.
 

Fredag 17. juni 2016 klokka 12.00-17.00

Vannet vil bli avstengt i Sandgata. Det skal settes ny vannkumme i forbindelse med nye Torgkvartalet. De  som blir berørt er beboere i  Moheimbygget og vanntank settes ut bak bygget. 
 

Onsdag 15. juni 2016 klokka 09.00-12.00:

​Vannavstenging i krysset Kjøpmannsgata/Wergelandsvegen. Dette skyldes omkobling av vannledning.

 

Tirsdag 14. juni 2016 klokka 17.30-20.00:

Vannavstenging ved Haraldreina skole. Dette på grunn av nødvendig arbeid på kommunal vannledning. ​

Oppdatert: 22.03.2017 15:24

Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook