Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger om vann og avløp, vei og trafikk.

Torsdag 2. november
Grunnet arbeid på kommunal ledning vil vannet bli avstengt på Ørhaugen på Skatval mellom kl. 09.00 og 13.00 og ved Holvegen 85 mellom klokken 10:00 og 12:00.
 
For begge tilfellene gjelder:
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann, så nært inntaket som mulig, til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. De berørte er varslet via sms og e-post.
 
Onsdag 1. november
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Storvika/Sutterø, vil vannet bli stengt av onsdag 1. nov. 2017 mellom klokken 08:30 og 15:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. De berørte er varslet via sms.
 
Tirsdag 31. oktober
Grunnet kloakklekkasje må det graves for reparasjon i Prost Fergstads gate. Arbeidsområde blir ved nr 15-17. Gata blir stengt for gjennomkjøring ved arbeidssted. Myke trafikanter kan passere. Det blir tilkomst til boliger fra hver side for berørte parter og brann/redning. Arbeidet starter tirsdag 31.10 kl 07.00. Gata åpnes så fort gravearbeid er ferdig. Anbefalt omkjøring via Husbyveien og Klokkerveien.
 
Onsdag 25. oktober
Grunnet arbeid på vannledning i Prestgårdsfeltet, vil vannet bli stengt av onsdag 25. oktober 2017 mellom klokken 09:00 og 12:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. De berørte er varslet.
 
Mandag 23. oktober - 3. november
Fra mandag 23.10 vil det bli punktvis graving i Måssåhatten fra nr 6 og inn til nr 26. Dette grunnet nedsett av sandfang og sluk. Veien stenges for gjennomkjøring ved gravested. Det vil bli tilkomst fra begge sider for nødetater og huseiere. Vegen vil ikke bli åpnet for gjennomkjøring på kveld og natt grunnet åpne gravehull.
Arbeidsperiode er satt fra 23.10 kl 07.00 til og med 03.11 kl 15.00
 
Mandag 23. oktober - 27. oktober
Fra mandag 23.10 skal det etter planen startes klargjøring og høvling av Reealleen og Remyrveien for asfaltering etter va-arbeidene som har foregått i sommer og høst. I den forbindelse ønskes det minimalt med trafikk i området. Det vil bli skiltet stengt for gjennomkjøring. Beboere kan kjøre til  eiendommene.
 
Beboere sør for DPS må kjøre ut Reealleen og til E 14 ved Hognesaunet, som i en tidligere periode.
 
Det er ønskelig at huseiere i Remyrveien i størst mulig grad bruker omkjøring via gang og sykkelveien, som tidligere i anleggsperioden. Mindre trafikk i anleggsområdet gjør at arbeidet går raskere.
 
Hvis alt går som planlagt vil det bli asfaltering i kommende uke 43, og vegene ferdig asfaltert neste fredag 27.10. Dette med et forbehold om at alt går som planlagt uten forsinkelser. Det må påregnes noe kant og etterarbeid etter asfaltering er ferdig.
 
Utrykning kan passere hvis nødvendig.
 
Beboere kan kontakte entreprenør direkte ved evt spørsmål.
 
 
Onsdag 18. oktober
Grunnet utskifting av kommunal vannledning i Reealleen 46 - 68, vil vannet bli stengt av onsdag 18. okt. 2017 mellom klokken 09:00 og 15:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruks vann hvis nødvendig. De berørte er varslet via sms.
 
Onsdag 11. oktober
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Reealleen, vil vannet bli stengt av 11. okt. mellom klokken 10:30 og 12:30. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. De berørte er varslet via sms.
 
Tirsdag 10. oktober
Nordre gate vil bli stengt for gjennomkjøring ved kryss Ole Vigs gate fra tirsdag kl 07.00. Dette grunnet graving og nedsett av ny kum på fjernvarmeledning. Omkjøring for utrykning og berørte parter via Torgvegen. Myke trafikanter kan passere gravested inn mot Nordre gate.
 
Meieriveien blir stengt i korte perioder(10-15 min) fra tirsdag kl 08.00 og utover dagen. Dette grunnet lossing av rør inn på forsvarets eiendom. Dette er et bevegelig arbeid så sperring flyttes litt etter litt.
 
Mandag 9. oktober
Grunnet arbeid på kommunal ledning i krysset Vidablikk/Remyrvegen , vil vannet bli stengt av mandag 9. oktober 2017 mellom klokken 09:00 og 14:00 .
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. De berørte er beboere i Vidablikk og varsel er sendt ut.
 
Mandag 2. oktober
Det pågår va-arbeider i Remyrveien som straks går inn i en sluttfase. Omkjøring til beboere i Remyrveien og opp til høydebassenget har nå i en tid vært via gang og sykkelveg forbi barnehagen. Grunnet kobling av ny va-ledning blir omkjøring fra i dag via Ligårdvegen og DPS og nordover Remyrveien. Eksakt hvor lang tid dette vil ta er usikkert men mulig ut uka.
Varsel blir sendt ved evt ny omgjøring av kjøremønster. Skilter om omkjøring i Husbyfaret skal også være flyttet slik at dette blir riktig. Beklager kort varsel på omgjøring av kjøremønster.
 
 
Onsdag 27. september
Grunnet skifte av en vannkumme på kommunal ledning i Værnesgata, vil vannet bli avstengt onsdag 27. september 2017 mellom klokken 22:00 og 06:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. Vanntank blir satt ut bak Mindes hus.
 
 
Tirsdag 26. september
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Gymnasgata, vil vannet bli stengt av tirsdag 26. september, mellom klokken 18:00 og 19:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
 
Mandag 18. september - fredag 22. september kl. 08.00-14.00
Grunnet arbeid med forsterking av veg vil Kv 19 mellom Forradal oppvekstsenter og Haukås bru være stengt i perioder for personbiler. Utrykningskjøretøy og skolebuss vil kunne passere.
Onsdag 20. september vil arbeidet fortsette til kl. 21.00
 
kv19.png

Torsdag 7. september
Oppdatert info. kl. 15.00:
Det har blitt litt komplikasjoner med nedsetting av en ny vannkumme i Monsberga, slik at vannet  dessverre blir borte en stund til.
 
Entrepenøren mener at innen kl. 1900 skal vannet være påsatt igjen. Minner om at det står en vanntank i Monsberga. Beklager ulempen dette medfører.
 
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Monsberga, vil vannet bli stengt av torsdag 7.9 mellom kl. 09.00 og 15.00. Vanntank vil bli satt ut i nærheten av krysset. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Tirsdag 5. september
veg.jpg

 
Onsdag 30. august
Lekkasjen i området Konvallsletta er funnet og avstengt. Lekkasjen er på gangveien ved Konvallsletta. Etter planen skal ingen være uten vann nå, men hvis det er noen som fremdeles er uten vann, så ring overordnet vakt på 90563120. Planen er å grave og utbedre lekkasjen i morgen tidlig.
 
Tirsdag 29. august
MOEN VANNVERK:
Kokepåbudet er nå opphevet. Alle vannprøver er nå rene. Inntil videre vil det daglig bli kjørt vann fra Stjørdal for oppfylling av vannmagasinene. Det oppfordres derfor til moderasjon av vannforbruket inntil videre. Det arbeides med å få utbedret vannbehandlingsanlegget slik at dette håndterer og produserer godt drikkevann igjen. Ny beskjed vil bli gitt når normal driftssituasjon er oppnådd.
 
Torsdag 17. august
Vi har registrert en uidentifisert bakterie i vannforsyningen i Forradal. Bakterien ligner på koliforme, men er ikke identifisert som koliforme. Vi følger opp saken med nye prøver og klorering. Vi sender også ut varsel til abonnentene om at det innføres midlertidig koking av alt vann som drikkes, og som ikke utsettes for varmebehandling. Kokepåbudet opphører når prøvene er rene.
 
Uke 33
I uke 33 starter vi med et opprustningsprosjekt på Reealleen. Arbeidet vil foregå i 3 dager fra tirsdag 15.08 til og med  torsdag 17.08. Arbeidet vil foregå mellom 0800 og 1400. Vegen blir da stengt for gjennomkjøring. Se vedlagte skiltplaner. Det vil også skiltes ved Husbyfaret om stengt veg.
Arbeidet er forsterkning av vegdekke. Påkjøring av grus og planering av vegen med veghøvel.
 
Tirsdag 15.08 vil arbeidet foregå fra siste hus i vestre ende av Reeallen (fase 1) og østover til Beitstadgrenda. Alle berørte må da kjøre østover mot E14.
Onsdag og torsdag vil arbeidet foregå fra Beitstadgrenda og østover mot E14.( fase 2) Utkjøring blir da vestover for berørte.
Alle enkeltavkjørsler som ligger i det stengte området (kun noen få) håndteres direkte med de enkelte.
Arbeidet er koordinert med entreprenør som legger nye va-ledninger i området slik at trafikkavvikling skal gå greit.
 
Tirsdag 08. august
Tirsdag 08.08 starter arbeidet med å bygge ny gate inn foran Moheimbygget ved nye torgkvartalet. Eksisterende veg vil bli stengt for innkjøring fra Stokmovegen i løpet av tirsdag. Myke trafikanter kan passere forbi anleggsområdet. Det er skiltet innkjøring til Bunnpris og Dyreklinikken fra Ole Vigs gate. Se skiltplan. Arbeidet er forventet avsluttet innen 01.09, men noe forsinkelse kan forekomme.
 
Fredag 7. juli - søndag 30. juli
Reealleen som har vært stengt grunnet graving åpnes for normal trafikkavvikling fra fredag 07.07 kl 15.00. Dette grunnet ferieavvikling til entreprenør.  Vegen vil bli stengt igjen og arbeid gjennopptas fra mandag 31.07 kl 07.00.
 
Mandag 31. juli
Mandag 31.07 blir arbeidet gjenopptatt i Reealleen. Det innebærer stenging og gjennomkjøring forbudt av vegen fra krysset ved Vidablikk og ned forbi DPS. Omkjøring for berørte parter blir da østover mot E 14 som før ferien.
 
Fredag 28. juli kl. 09.00-14.00
Fredag 28. juli i tiden kl. 0900 – kl. 1400 blir vanntilførselen stengt v/Blåveislia. Årsaken til vannavstengingen er nødvendig reparasjon av vannledning mellom Blåveislia og Dullum.
Spørsmål rettes til overordnet vakt VA på telefon 905 63 120.

Høvling av hullete grusveier:
Enhet kommunalteknikk avdeling veg er kjent med at det nå 
er en den del hullete grusveier som sårt skulle vært høvlet.
De siste ukenes værforhold med mye regn har dessverre gjort sitt til at høvlingen er blitt utsatt. Er det mye regn og bløtt er det ugunstige forhold for høvling. Høvling i slikt vær vil gjøre veiene enda verre. Vi håper på bedre vær over helgen, slik at kommunens veihøvel kan iverksette nødvendige tiltak med høvling. Inntil videre bes det om at brukerne av veiene ferdes hensynsfullt og tilpasser farten etter forholdene.
 
Uke 23
Etter pinse starter arbeidet med legging av nye va-ledninger i Reealleen og Remyrvegen. I den forbindelse vil det bli noe omkjøring grunnet stengt veg. Det er ikke mulig å holde disse vegene åpne forbi arbeidsstedet. Det vil bli gravd etappevis, så tilkomst vil bli fra begge sider til en viss grad når arbeidet starter. Arbeidet vil vare utover høsten og sluttdato er helt umulig å forutsi på prosjektet.
På kommunens Facebook-side legges det ut skiltplaner etc.
 
Onsdag 21. juni og torsdag 22. juni kl. 08.00-14.00
Remyrveien stenges for gjennomkjøring ved Husbyfaret onsdag 21.06 og torsdag 22.06 mellom kl 08.00 og 14.00 begge dager. Dette grunnet forsterkning av vegen. Utrykning kan passere. Omkjøring via Hjelsengveien.
 
Torsdag 15. juni kl. 08.30-09.30
Grunnet arbeid med å skifte en vannkumme i Viksjøvegen, vil vannet bli stengt av torsdag 15.06 mellom klokken 08.30 og 09.30. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.

Tirsdag 13. juni kl. 09.00-15.00
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Ole Richters gate, vil vannet bli stengt av tirsdag 13.6 mellom klokken 09.00 og 15.00. Dette gjelder beboere fra nr. 1 til nr.53. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig, til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig

Tirsdag 13. juni kl. 08.30-16.00
Grunnet arbeid med å skifte en vannkumme i Viksjøvegen, vil vannet bli stengt av tirsdag 13.06 mellom klokken 08.30 og 16.00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Det vil bli satt ut vanntank ved innkjørselen til Viksjøvegen. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig
 
Torsdag 8. juni kl. 08.30-17.00
Grunnet arbeid med å sette en vannkumme samt innkobling av ledninger på Vikanlandet, vil vannet bli stengt av torsdag 8.6 mellom klokken 08.30 og 17.00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Det vil bli satt ut vanntank i krysset ved Cornelia Vikan. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. De berørte er varslet via sms.

Torsdag 8. juni
Kommuneveg 19 stengt for gjennomkjøring ved Kulås. Stenging gjelder fra kl. 08.00 til 14.00. Dette grunnet overgraving av veg for skifte av kulvert. Det blir skiltet for stengt veg og ved E14. Utrykning kan ikke passere.
 
Onsdag 7. juni
Kommuneveg 29 inn mot Kulåsen stengt ved kryss på Kulås. Det skal skiftes kulvert under vegen. Stengingen gjelder rfa kl. 08.00 til 14.00. Berørte parter blir varslet av driftsavdelingen avd veg.
 
Torsdag 1. juni
Grunnet arbeid på kommunal vannledning i J.P.Holans gate, vil vannet bli stengt av torsdag 1.6  mellom klokken 09.00 og 13.00. Dette gjelder beboere på nordsiden av gaten mellom nr.1 - 51. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Onsdag 31. mai til torsdag 1. juni
Stenging av H P Jenssens gt ved Sutterøygata fra onsdag 31.05 til torsdag 01.06 grunnet avkobling va-ledninger etter brakkerigg.
 
Onsdag 31. mai
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Ole Richters gate, vil vannet bli stengt av onsdag 31/5 mellom klokken 09.00 og 12.00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Tirsdag 30. mai til fredag 9. juni
Det skal skiftes ut en del stikkrenner på vegen over Høggåsen i Forradalen. I den forbindelse må vegen stenges mellom kl 09.00 og 14.00 på dagtid. Arbeidet starter tirsdag 30.05 og vil vare til og med fredag 09.06 kl 14.00. Berørte eiendommer vil bli varslet og det vil bli skiltet omkjøring og stengt veg. Utrykning kan ikke passere.
 
Tirsdag 30. mai
FV 26 og kommunal veg stenges for gjennomkjøring på sørsida mellom Hegra og Sona tirsdag 30. mai mellom kl. 08.00 og 14.00. Det skal byttes en kulvert under vegen. Omkjøring vil være via E14.
 
Mandag 29. mai til fredag 23. juni
Ole Richters gate vil bli stengt for gjennomkjøring fra og med mandag 29. mai kl. 07.00 til og med fredag 23. juni kl. 15.30. Dette skyldes nødvendig reparasjoner av overvannsrøret i deler av gata. Arbeidene vil medføre vannavstengninger. Planlagte vannavstengninger vil bli varslet på forhånd.
 
Tirsdag 16. mai kl. 09.00 til 15.00
Grunnet arbeid med å  legge ny vann og avløpsledning utover Viksjøen, vil vannet bli avstengt Tirsdag 16.5  mellom klokken 09.00 og 15.00.
Dette gjelder kun de som har kommunalt vann. Vannet vil bli satt på uten forvarsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent .
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. De berørte er varslet via sms
 
Mandag 15. mai kl. 08.00 til tirsdag 16. mai kl. 12.00
Vegstengning Åsgrendvegen ved nr 26 etter innkjøring fra Dyvasvegen. Dette grunnet graving ved kummer i veg.  Stenginga er utsatt fra 9. mai til 15. mai og 16. mai grunnet mer omfattende arbeid enn først antatt.
 
Torsdag 11. mai kl. 08.00 til 15.00
Grunnet arbeid med å legge ny vann og avløpsledning utover Viksjøen, vil vannet bli stengt av torsdag 11. mai mellom klokken 09.00 og 15.00. Tapp opp forbruksvann i forkant hvis nødvendig. Stengning gjelder kun de som har kommunalt vann. Vannet vil bli satt på uten forvarsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
 
Torsdag 11. mai kl. 08.00 til 14.00
Furbakken vil bli stengt for trafikk etter innkjøring til  nr 62 fra kl 08.00 til 14.00 torsdag 11.05. Driftsavd. veg skal grave ved en kum. Berørte beboere vil bli varslet av driftstasjonen før graving starter.
 
Tirsdag 9. mai og onsdag 10.mai
Fra kl 07.00 til kl 16.00 vil det bli korte stenginger av H P Jensens gate ved kryss Sutterøygata. Dette grunnet fjerning av brakkerigg etter bygging av nytt renseanlegg. Det vil bli korte stenginger på ca 2 timer i gangen. Full adkomst fra motsatt side av H P Jensens gt  ned til arbeidsområde.
 
Tirsdag 9. mai kl. 09.00 til 13.00:
Det er oppdaget en vannlekkasje i en kumme ved Tiurveien, og i den forbindelse vil vannet bli stengt mellom klokken 0900 og 1300. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. De berørte er varslet via sms.
 
Tirsdag 9. mai kl. 09.00 til kl. 14.00 - utsatt til 15. mai samme tid grunnet mer omfattende arbeid enn først tenkt.
Vegstengning Åsgrendvegen ved nr 26 etter innkjøring fra Dyvasvegen. Dette grunnet graving ved kummer i veg. UTSATT til 15. og 16. mai
 
Mandag 8. mai kl. 08.00 til 14.00
En kulvert under Sandbakkvegen har kollapset og må skiftes. Vegen må stenges ved nr 23 i perioden. Beboere som blir berørt av stengingen vil bli varslet av drift veg før graving starter.
 
Onsdag 3. mai kl. 14.00-15.00
Parkveien stenges for all ferdsel mellom Spinnerigata og Kjøpmannsgata. Dette grunnet kranløft av varmepumpe på taket av Rådhuset og noe varer til Triangel park. 
 
Onsdag 3. mai kl. 08.00 - 15.00:
Mølsknesvegen blir stengt pga skifte av kulvert. Ingen omkjøring da vegen stopper litt lenger inn. ​
 
Torsdag 27. april kl. 09.00 - 15.00
Grunnet arbeid med å  legge ny vann og avløpsledning utover Viksjøen, vil vannet bli stengt av Torsdag 27/4 mellom klokken 09.00 og 15.00.
Dette gjelder kun de som har kommunalt vann. Vannet vil bli satt på uten forvarsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent .
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. 
 
 
Onsdag 26. april kl 09 - 15 og torsdag 27.april 09 - 15: 
På grunn av komplikasjoner angående skifting av vannkummen ved Storvika Terrasse i dag, så er vi nødt til å stenge av vannet utover havna og Storvika  imorgen å (torsdag27/4) mellom klokken 09.00 og ca 15.00. Beklager dette.
Vanntanker blir satt der hvor de står idag. Vannet vil i dag bli satt på ca. kl. 14.30.

Tirsdag 25. april kl. 07.00 - fredag 5. mai kl. 16.00:
Major Holtermanns veg er stengt mellom J.P. Holans gate og Mathias Lunds gate pga. anleggsarbeid.
 
Fra mandag 24. april og i to uker framover:
For abonnenter på nordsiden av J.P.  Holans gate kan vannet bli avstengt i korte perioder på dagtid. Maks 30 minutter hver gang. Årsaken er at entrepenøren skal koble om alle stikkledningene fra det gamle, og inn på den nye, ledningen. Vi oppfordrer til ikke å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin på dagtid. Hvis nødvendig; snakk med entrepenøren om når det blir omkobling hos deg.
 
Tirsdag 25. april og onsdag 26. april: 
Kyllovegen stenges for gjennomkjøring for vanlig trafikk tirsdag 25.04.17 og onsdag 26.04.17 fra kl 08.00 og til kl 17.00 begge dager. Årsak er forsterkningsarbeid på deler av vegen. Varsel om stenging blir ved E14 , ved arbeidsområde og ved kryss  FV 752 (Skjeldstadmarkvegen).
Kun skolebuss og utrykning kan passere arbeidsområde.

Torsdag 20. april fra kl. 17.00 og utover kvelden/natta:
Vannavstenging på Sutterøy. Grunnen er at det skal skiftes ut en kumme i krysset mellom Industrivegen og Pottemakergaten. Dersom misfarget vann etter åpning, tapp kaldt vann til vannet klarner. Vanntank vil bli satt ut ved Stjørdal Taxi sine lokaler.
 
Fra og med fredag 7. april:
J.P. Holans gate og tilliggende gater åpnes for normal trafikk. Entreprenør holder på med opprydding og litt finpuss på vegbanen etter gravingen som har gjort at vegen har vært stengt siden november. Vegene vil bli permanent istandsatt og asfaltert senere på vårparten/forsommeren.
 
Torsdag 6. april klokka 09.00 - 15.00:
Det arbeides med den kommunale vannledningen mellom Hjelset og Gjeving i dette tidsrommet. Vannet vil være borte for beboere fra krysset Havdalsvegen/Furbakken samt videre utover mot Furbakken, og noen ved Hjelseth renseanlegg. Om nødvendig, tapp opp forbruksvann.
 
Onsdag 05. april klokka 09.00 - 16.00:
Vannet vil være stengt utover mot Viksjøen, grunnen er graving nært kommunal vannledning, og ledningen må da være trykkløs, for sikkerhetens skyld.
Vanntank vil bli plassert ved oppkjørselen til Vikan gården. Tapp også opp forbruksvann på forhånd, hvis nødvendig.

Onsdag 29. mars klokka 09.00 - 16.00:
Eplehagen og deler av Nypevangen blir uten vann grunnet arbeid på kommunal ledning. Vanntank vil bli satt ut ved Eplehagen nr. 4.
 
Torsdag 23. mars klokka 09.00 - 11.00:
Vannavstenging i Eplehagen i forbindelse med omlegging av kommunale ledninger.
 
Onsdag 22. mars klokka 00.00 - ca 03.00:
I forbindelse med vannlekkasjen i Værnesgata for en uke siden må det gjøres noen oppgraderinger på ledningsnettet der. Derfor vil vannet bli avstengt fra midnatt tirsdag 21. mars til ca klokka 03.00 onsdag 22. mars. Dette blir gjort på natta slik at abonnenter i minst mulig grad skal bli berørt av vannavstengningen. Det må også påberegnes litt anleggsstøy i denne perioden.
 
Uke 12:
Etter planen skulle Værnesgata ha åpnet for normalt kjøremønster i morgen fredag 17.03 etter graving. Uheldigvis ble det avgravd en vannledning på tirsdag. Dette skaper litt forsinkelser i arbeidet. Delene til kummen kommer ikke før over helga så omkjøringa for Værnesgata via plassen til bensinstasjon opprettholdes til ut i neste uke. 
Værnesgata åpnes for normal trafikk så raskt dette lar seg gjøre i uke 12.

Onsdag 15. mars kl. 10.30-12.30:
Vannet blir avstengt i deler av J.P.Holans gate og Eplehagen. Dette er pga. at det skal settes en ny vannkumme i krysset J.P. Holans gate og Major Holtermanns veg.
 
 
Mandag 13. mars 2017:
Mandag går anleggsarbeidene i J P Holans gt inn i en ny fase. Det blir ikke anledning til å kjøre ut i J P Holans gate fra Major Holtermanns veg. Kjøring til Nypevangen og Fånesvegen via Eplehagen er ikke mulig. Alle beboere i Fånesvegen og Nypevangen må kjøre via Fånesvegen. Dette er en privat veg og bom vil være åpen.
 
03. mars 2017: 
På grunn av vannlekkasje vil abonnenter tilknytter det kommunale vannverket i Flora, være uten vann eller ha svært redusert trykk. Vi har så langt ikke klart å lokalisere feilen, men vi vil fortsette letingen utover dagen.

Uke 9 - uke 19
Grunnet omfattende flytting og omlegg av va-ledninger må gang og sykkelveg ved Halsøen APS stenges for myke trafikanter. Stenging vil skje i løpet av uke 9 og tidligst onsdag 01.03. Arbeidet vil mest sannsynlig vare til starten av mai. Med mulig åpning tidligere hvis arbeidet går problemfritt.​

7. februar 2017 - 20. oktober 2017:
Lindbergveita mellom Husbyvegen og Ole Vigs gate vil bli stengt i kortere perioder grunnet lasting av varer til byggeprosjekt. I disse periodene vil det ikke være mulig å passere.
 
Torsdag 9. februar kl. 21.00 - fredag 10. februar kl. 04.00:
Nesten hele Sutterøya vil bli uten vann i denne perioden. Dette pga at det skal skiftes en kumme i krysset Industrivegen - Sutterøygata.
 
Lørdag 4. februar fra kl. 0800 til ca. 1800:
Vannet blir avstengt i deler av Sutterøygaten og H.P.Jenssens gate. Det er utskifting av en kumme ved Sutterøygt. 17 som er årsaken.
 
Onsdag 1. februar kl. 17.00 - torsdag 2. februar kl. 04.00:
Det blir vannavstengning i Sutterøygata. Det er en ny vannkumme som skal graves ned.
 
Onsdag 25. januar 2017 klokka 12.00-13.00:
Deler av Fossliberga og Fånesvegen blir uten vann på grunn av arbeid på kommunal ledning.
 
Tirsdag 24. januar 2017 klokka 19.00 - onsdag 25. januar ca klokka 04.00:
Vannavstenging i Sutterøygata pga utskifting av en kommunal vannkumme. De som berøres er oppsittere i Sutterøygata, samt noen hytter i retning Storvika.
 
Onsdag 11. januar 2017 klokka 09.00-15.00:
Det blir vannavstengning mellom Hjelset og Geving. Dette på grunn av at det er oppdaget vannlekkasje på vannledningen. De berørte er oppsittere fra krysset Havdalsvegen og utover Furbakken.
 
Fredag 6. januar 2017 - 20. januar 2017:
Ole Richters gate må stenges igjen for en kortere periode grunnet problemer med nylagt avløpsledning. Vegen stenges fra fredag 06.01.17 kl 07.00 og til senest 20.01. kl 15.00. Utrykning kan ikke passere da graving er midt i gata .​

Torsdag 5. januar 2017 kl. 09.00 - 15.00:
Vannavstengning i deler av Ole Richters gate. Grunnen er komplikasjoner under graving i forbindelse med arbeid på kommunal ledning.
 
Onsdag 4. januar 2017 kl. 09.00 - 15.00:
Onsdag 4.1 mellom klokken 09.00 og 15.00 vil det bli vannavstengning i deler av Ole Richters gate, grunnen er arbeid på kommunal ledning.
 
Mandag 2. januar 2017 - ubestemt tidspunkt:
J.P. Holans gate er stengt for gjennomkjøring fra krysset ved Fossliberga til Major Holtmermanns veg. Dette på grunn av graving i forbindelse med renovering og legging av nye vann- og avløpsledninger i J.P. Holans gate fra Ringvegen til Fånesvegen/Nypevangen.
Det er ikke mulig å angi eksakt dato for åpning av gata for normal trafikk, men gata vil gradvis bli åpnet fra vest.
 
Oppdatert: 01.11.2017 17:12

Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook