Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger om vann og avløp, vei og trafikk.

Torsdag 5. april 2018
Grunnet arbeid på kommunal ledning ved Kongshaugveien 42 - 46 på Hognesaunet, vil vannet bli stengt av torsdag 5. april 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00 . Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Onsdag 7. februar 2018
Grunnet arbeid på stikkledning i J.P.Holands gate 2 -14 , vil vannet bli stengt av onsdag. 7. feb. 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00 . Det blir også noen små avstengninger i etterkant, da hver enkelt husstand skal kobles inn på den nye stikkledningen,
Entrepenøren kommer til å si ifra til hver enkelt husstand, når vannet blir borte Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kald vann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
 
Onsdag 7. februar 2018
Grunnet montering av ny vannkumme på kommunal ledning ved Rykkjasvegen 396 på Skatval , vil vannet bli stengt av ons. 7. feb. 2018 mellom klokken 09:00 og 16:00 .
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kald vann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig
 
 
Fredag 2. februar 2018
Det har i løpet av natten vært vannledningsbrudd i Juløyvegen. Bruddet er lokalisert og avstengt. Dette medfører at flere abonnenter vil være uten vann utover dagen. Det vil bli satt ut vanntank ved Juløyvegen 44.
 
Fredag 2. februar - fredag 9. februar 2018
Rykkjasvegen blir stengt ved nr 394-396 fra fredag 02.02-18 kl 10.00 til senest fredag 09.02-18 kl 16.00. Årsaken til vegstenging er overgraving av veg for va-ledning til nytt boligfelt.
Det er tilkomst til gravested fra begge sider. Det legges på tining av tele på fredag og graving starter mandag/tirsdag.
 
Onsdag 31. januar 2018
Grunnet skifte av pumpe på Rykkja pumpestasjon, vil abonnenter i Storsvedalen på Skatval , bli uten vann  onsdag 31. januar 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00 . Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Tirsdag 09. januar 2018
Oppstart anleggsarbeid i Gjevinglia fra Cavotec og opp mot toppen. Det skal legges nye va-ledninger opp mot nytt boligfelt. Arbeidet vil stort sett foregå på innsida av, og på gang- og sykkelveg. Myke trafikanter kan passere anleggsområdet.
Det vil bli sprenging av grøft flere plasser i forbindelse med arbeidet. Trafikken vil bli stoppet uten forvarsel i inntil 15 min ved sprenging. Dette skjer på ukedager man-fre mellom kl 11.00 og 13.00 da det er minst trafikk i området og ikke bussavganger. Opplysningskilt om dette vil bli satt opp.
Sprenging vil ikke foregå på faste dager, men vil være uregelmessig. Men alltid mellom kl 11.00 og 13.00.
 
 
Oppdatert: 04.04.2018 10:37

Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook