Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger om vann og avløp, vei og trafikk.

Torsdag 4. oktober
Kyllovegen stenges for gjennomkjøring rett øst for avkjørsel til nr 142
torsdag 04.10 fra kl 08.30 til kl 13.30 på grunn av utskifting av kulvert under veg.
Det skiltes stengt veg ved kryss E 14 og ved Skjelstadmarkvegen.
 
Onsdag 3. oktober
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Aunbakken, vil vannet bli stengt av onsdag 3. oktober 2018 mellom klokken 09:00 og 15:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Torsdag 27. september
Grunnet arbeid med påkobling ny vannledning ved Remyravegen 113 , vil vannet bli stengt av torsdag 27. september 2018 mellom klokken 08:00 og 15:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. 
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Onsdag 26. september
Asfaltering av Remyrveien 
Fra onsdag 26.09. blir det asfaltering av Remyrveien. Dette gjelder grusveien fra Husbyfaret og opp til Hjelsengveien. Arbeidet vil starte ca kl 07:00 og vare til ca kl 20:00 på kvelden. Det er mulig arbeidet blir ferdig på en dag. Hvis ikke, fortsetter asfalteringen torsdag morgen samme tid. Det vil bli manuell dirigering på stedet for vanlig personbil og små varebiler.
 
Lastebiler o.l kjøretøy må kjøre rundt via Hjelsengveien.
 
Utrykning kan passere.
 
Skolebussene får passere morgen og ettermiddag.
 
Det må tas forbehold om været i neste uke. Etter samtale med entreprenør PEAB asfalt kan arbeidet bli stoppet og gjennomført noe senere grunnet dårlig vær og mye nedbør.
Nettbuss og nødetater vil bli varslet umiddelbart hvis arbeidet stoppes grunnet været.
 
 
Tirsdag 25. september
Vannavstenging Skatval ved Vinge/Auran 
Grunnet arbeid på kommunal ledning ved Auranvegen, vil vannet bli stengt av tirs. 25. sep. 2018 mellom klokken 09:00 og 16:00 . Vanntank vil bli satt ut ved Auranvegen 213.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruks vann hvis nødvendig.
 
 
Torsdag 20. september
Mørk lagte gatelys i Vassbygdvegen.
Nattens storm har gjort skader på gatelysanlegget i Vassbygdvegen, på strekningen fra Mellomvegen og vestover.
Flere gatelysstolper må erstattes med nye.
Dette medfører at det på strekningen fra krysset med Mellomvegen
og vestover vil bli mørkt  inntil videre. 
 
 
 
 
  
Oppdatert: 02.10.2018 12:22

Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook