Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger om vann og avløp, vei og trafikk.

Torsdag 13. desember
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Gevingåsen Næringsområde, vil vannet bli stengt av torsdag 13. desember 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.

Onsdag 12. desember
Bøstadvegen stenges for gjennomkjøring rett ved Bangvegen fra onsdag 12.12. kl. 08.00 til senest kl. 16.00.
Det skal graves og settes ned ny vann- og avløpskum.
 
Tirsdag 4. desember
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Orelia , vil vannet bli stengt av tirsdag 4. desember 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig
 
Onsdag 5.desember

Remyrveien opp mot travbanen og Resveet stenges for en kort periode onsdag 05.12 fra kl 09.00 til kl 11.00. Dette grunnet bytte av ødelagt stikkrenne under vegen. Det skiltes tidspunkt for arbeid og stenging fra tirsdag 04.12. Varsel om arbeid og stenging er der tidlig på onsdag morgen. Biler som ikke er ute før kl 09.00 må påberegne å vente til kl 11.

Onsdag 21. november
Bøstadvegen blir stengt for gjennomkjøring ved nr 19 fra kl 08.00 til senest kl 15.00 onsdag 21.11.
Dette grunnet overgraving av veg og legging av ny vannledning.
Det varsles stengt veg ved E 14 og Bangvegen. Omkjøring for berørte beboere via Bangvegen.
 
Onsdag 14. november og torsdag 15. november
Sandgata stenges for biltrafikk mellom Stokmoveien og Kimen onsdag 14.11 og muligens noe av torsdag 15.11. Dette grunnet bruk av stor lift og oppheng av julebelysning. Arbeidet vil foregå mellom kl 07.00 og 16.00.
 
Onsdag 7. november
Havdalsvegen vil bli stengt onsdag 07.11 fra kl  08.30 til senest kl 14.00.
Stenging vil skje ved Nedre Havdal. Det vil bli skiltet stengt for gjennomkjøring i begge ender av Havdalsvegen ved Selbuvegen og i kryss ved Furbakken.
Det skal byttes stikkrenne under vegen.
 
Mandag 5. november
Prestegårdsveien i Hegra vil bli stengt i løpet av dagen 05.11 ved krysset Lauprabben. Dette grunnet arbeid på kloakkledning. Berørte beboere i Haugvegen 2-3-5 og 7 og husstander i Prestegårdsveien 17-19  og 21 må kjøre ut oppover via gang og sykkelvegen. Bommen åpnes for trafikk når vegen stenges.
Når de kommer så langt med gravingen at de passerer krysset ved Haugvegen, vil beboere i Haugvegen kunne kjøre nedover Prestegårdsveien som normalt. Mens berørte husstander i Prestegårdsveien kjører oppover til graving er ferdig.
Uttrykning og annen adkomst til boliger må komme via gang og sykkelveg i graveperioden som vist i vedlagt skisse.
Det er noe usikkert hvor lenge arbeidet vil pågå men entreprenør vil gi beskjed så fort det er endring i trafikkavvikling og framkommeligheten.
 
Mandag 5. november
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Krysset Kirkevegen/Hognesaunvegen, vil vannet bli stengt av mandag 5. november 2018 mellom klokken 09:00 og 15:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Oppdatering 5. november kl 15:00:
Grunnet komplikasjoner med utskifting av en vannkumme, må vi dessverre vente med å sette på vannet til cirka klokken 1900. Det vil straks bli satt ut vanntanker ved Hognesaunevegen 1 og Kirkevegen 24 B. Ved spørsmål ring overordnet vakt 905 63 120.
 
Fredag 2. november - utsatt til 5. november
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Krysset Kirkevegen/Hognesaunvegen, vil vannet bli stengt av fredag. 2. november 2018 mellom klokken 09:00 og 15:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Tirsdag 30. oktober
Grunnet arbeid på kommunal ledning ved krysset Hognesaunvegen/ Kirkevegen, vil vannet bli stengt av tirsdag 30. oktober 2018 mellom klokken 09:00 og 15:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig
 
Mandag 29. oktober
Hognesaunvegen stenges for gjennomkjøring ved Kirkevegen mandag 29.10
kl 07.00 og til senest fredag 02.11 kl 15.00. Dette grunnet graving og bygging av ny FV for Statens vegvesen. Graving skulle vært gjennomført tidligere, men måtte avbrytes grunnet uforutsette problemer vedrørende arbeidet. Skiltet omkjøring via Jossiasveien.
 
Tirsdag 23. oktober
Grunnet arbeid på kommunal ledning ved krysset Aunbakken og Vikanvegen, vil vannet bli stengt av tirsdag 23.10.18 mellom klokken 09:00 og 15:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Torsdag 4. oktober
Kyllovegen stenges for gjennomkjøring rett øst for avkjørsel til nr 142
torsdag 04.10 fra kl 08.30 til kl 13.30 på grunn av utskifting av kulvert under veg.
Det skiltes stengt veg ved kryss E 14 og ved Skjelstadmarkvegen.
 
Onsdag 3. oktober
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Aunbakken, vil vannet bli stengt av onsdag 3. oktober 2018 mellom klokken 09:00 og 15:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Torsdag 27. september
Grunnet arbeid med påkobling ny vannledning ved Remyravegen 113 , vil vannet bli stengt av torsdag 27. september 2018 mellom klokken 08:00 og 15:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. 
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Onsdag 26. september
Asfaltering av Remyrveien 
Fra onsdag 26.09. blir det asfaltering av Remyrveien. Dette gjelder grusveien fra Husbyfaret og opp til Hjelsengveien. Arbeidet vil starte ca kl 07:00 og vare til ca kl 20:00 på kvelden. Det er mulig arbeidet blir ferdig på en dag. Hvis ikke, fortsetter asfalteringen torsdag morgen samme tid. Det vil bli manuell dirigering på stedet for vanlig personbil og små varebiler.
 
Lastebiler o.l kjøretøy må kjøre rundt via Hjelsengveien.
 
Utrykning kan passere.
 
Skolebussene får passere morgen og ettermiddag.
 
Det må tas forbehold om været i neste uke. Etter samtale med entreprenør PEAB asfalt kan arbeidet bli stoppet og gjennomført noe senere grunnet dårlig vær og mye nedbør.
Nettbuss og nødetater vil bli varslet umiddelbart hvis arbeidet stoppes grunnet været.
 
 
Tirsdag 25. september
Vannavstenging Skatval ved Vinge/Auran 
Grunnet arbeid på kommunal ledning ved Auranvegen, vil vannet bli stengt av tirs. 25. sep. 2018 mellom klokken 09:00 og 16:00 . Vanntank vil bli satt ut ved Auranvegen 213.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruks vann hvis nødvendig.
 
 
Torsdag 20. september
Mørk lagte gatelys i Vassbygdvegen.
Nattens storm har gjort skader på gatelysanlegget i Vassbygdvegen, på strekningen fra Mellomvegen og vestover.
Flere gatelysstolper må erstattes med nye.
Dette medfører at det på strekningen fra krysset med Mellomvegen
og vestover vil bli mørkt  inntil videre. 
 
 
 
 
  
Oppdatert: 11.12.2018 15:31

Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook