Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger om vann og avløp, vei og trafikk.

Tirsdag 19. februar
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Vidablikk, vil vannet bli stengt av tirsdag 19. februar 2019 mellom klokken 09:00 og 19:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Mandag 4.februar
Det informeres om at park i Husbyvegen stenges fra uke 6 (4/2-19) slik som tidligere varslet.
Åpning vil skje først i 2021 etter at parken har fått en oppgradering.
 
 
Onsdag 9. januar
Blinkgata stenges for gjennomkjøring ved kryss Stokmoveien fra onsdag 09.01 kl 07.00.
Dette grunnet graving og påkobling av nye va-ledninger til Stokmoveien 13.
Myke trafikanter kan ikke passere arbeidsområde.
Arbeidet er forventet ferdig senest 18.01 kl 15.00.
 
 
Torsdag 20. desember
Brudd på vannledning på Skatval.
I ettermiddag har mange husstander på Skatval opplevd at vannet er/var borte. Dette skyldes brudd på en vannledning. Feilen er lokalisert og vil bli rettet i løpet av fredag 21.12.18.
Vannet er midlertidig omdirigert til annet ledningsnett, så de husstandene som har vært uten vann, kan regne med at vannet er tilbake nå eller om ikke lenge. Det kan være noe redusert vanntrykk på grunn av mindre kapasitet på det omdirigerte ledningsnettet.
Vi beklager de ulemper vannmangelen har medført.
 
Tirsdag 18. desember
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Havnegata/Tangskoggata, vil vannet bli stengt av tirsdag 18. desember 2018 mellom klokken 09:00 og 12:00 .
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig
 
 
Torsdag 13. desember
Bøstadvegen må også i dag, torsdag 13.12. stenges for gjennomkjøring ved Bangvegen. Dette på grunn av problemer med vanntilførsel til noen husstander etter graving i går. Veien åpnes så fort problemet er løst og senest kl 16.
 
Torsdag 13. desember
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Gevingåsen Næringsområde, vil vannet bli stengt av torsdag 13. desember 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.

Onsdag 12. desember
Bøstadvegen stenges for gjennomkjøring rett ved Bangvegen fra onsdag 12.12. kl. 08.00 til senest kl. 16.00.
Det skal graves og settes ned ny vann- og avløpskum.
 
Tirsdag 4. desember
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Orelia , vil vannet bli stengt av tirsdag 4. desember 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig
 
Onsdag 5.desember

Remyrveien opp mot travbanen og Resveet stenges for en kort periode onsdag 05.12 fra kl 09.00 til kl 11.00. Dette grunnet bytte av ødelagt stikkrenne under vegen. Det skiltes tidspunkt for arbeid og stenging fra tirsdag 04.12. Varsel om arbeid og stenging er der tidlig på onsdag morgen. Biler som ikke er ute før kl 09.00 må påberegne å vente til kl 11.

Onsdag 21. november
Bøstadvegen blir stengt for gjennomkjøring ved nr 19 fra kl 08.00 til senest kl 15.00 onsdag 21.11.
Dette grunnet overgraving av veg og legging av ny vannledning.
Det varsles stengt veg ved E 14 og Bangvegen. Omkjøring for berørte beboere via Bangvegen.
 
Onsdag 14. november og torsdag 15. november
Sandgata stenges for biltrafikk mellom Stokmoveien og Kimen onsdag 14.11 og muligens noe av torsdag 15.11. Dette grunnet bruk av stor lift og oppheng av julebelysning. Arbeidet vil foregå mellom kl 07.00 og 16.00.
 
Onsdag 7. november
Havdalsvegen vil bli stengt onsdag 07.11 fra kl  08.30 til senest kl 14.00.
Stenging vil skje ved Nedre Havdal. Det vil bli skiltet stengt for gjennomkjøring i begge ender av Havdalsvegen ved Selbuvegen og i kryss ved Furbakken.
Det skal byttes stikkrenne under vegen.
 
Mandag 5. november
Prestegårdsveien i Hegra vil bli stengt i løpet av dagen 05.11 ved krysset Lauprabben. Dette grunnet arbeid på kloakkledning. Berørte beboere i Haugvegen 2-3-5 og 7 og husstander i Prestegårdsveien 17-19  og 21 må kjøre ut oppover via gang og sykkelvegen. Bommen åpnes for trafikk når vegen stenges.
Når de kommer så langt med gravingen at de passerer krysset ved Haugvegen, vil beboere i Haugvegen kunne kjøre nedover Prestegårdsveien som normalt. Mens berørte husstander i Prestegårdsveien kjører oppover til graving er ferdig.
Uttrykning og annen adkomst til boliger må komme via gang og sykkelveg i graveperioden som vist i vedlagt skisse.
Det er noe usikkert hvor lenge arbeidet vil pågå men entreprenør vil gi beskjed så fort det er endring i trafikkavvikling og framkommeligheten.
 
Mandag 5. november
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Krysset Kirkevegen/Hognesaunvegen, vil vannet bli stengt av mandag 5. november 2018 mellom klokken 09:00 og 15:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Oppdatering 5. november kl 15:00:
Grunnet komplikasjoner med utskifting av en vannkumme, må vi dessverre vente med å sette på vannet til cirka klokken 1900. Det vil straks bli satt ut vanntanker ved Hognesaunevegen 1 og Kirkevegen 24 B. Ved spørsmål ring overordnet vakt 905 63 120.
 
Fredag 2. november - utsatt til 5. november
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Krysset Kirkevegen/Hognesaunvegen, vil vannet bli stengt av fredag. 2. november 2018 mellom klokken 09:00 og 15:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
 
 
 
 
  
Oppdatert: 18.02.2019 09:29

Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook