Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger om vann og avløp, vei og trafikk.

Tirsdag 20. juni 2018
Grunnet arbeid på kommunal ledning ved Måssåhatten/ Grøtes vei, vil vannet bli stengt av ons. 20. juni 2018 mellom klokken 09:00 og 15:00.
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Tirsdag 19. juni 2018
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Flora , vil vannet bli stengt av tirsdag. 19. juni 2018 mellom klokken 18:00 og 23:59 .
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruks vann hvis nødvendig. Vanntank vil bli satt ut ved den nedlagte butikken.
Hvis spørsmål, ring 97597420.
Mandag 18. juni 2018
Måssåhatten stenges i dag 18.06 kl 07.00 ved nr 17. Dette grunnet graving og tilkobling vannledning for nytt boligfelt. Omkjøring for beboere i nr 56-62 via Grøtes veg og g/s veg.
Arbeidet antas å vare 2-3 dager.
 
Tirsdag 19. juni 2018
Kyllovegen stenges for gjennomkjøring ved Fallet tirsdag 19.06 fra kl 08.30 og til senest kl 14.00 samme dag.
Det skal skiftes en kulvert under vegen og oppsett av en ny kum.
 
Mandag 18. juni 2018
Grunnet forsterking av veggrunn stenges Remyrveien for gjennomkjøring på dagtid fra mandag 18.06.
Arbeidet vil foregå fra mandag 18.06 til fredag 22.06 mellom kl 08.30 og 14.00 på dagtid. Arbeidsområde vil være fra Remyrveien 145 og opp til FV Hjelsengveien.
Driftstasjonen er i kontakt med berørte beboere når det gjelder tilgang til boliger hver dag, da det er vanskelig å forutsi hvor langt man kommer hver dag.
Omkjøring via Hjelsengveien.
 
 
Torsdag 14 juni 2018
Grunnet graving og tilkobling for nye va-ledninger blir busstoppen i Øvre Terrasseveg flyttet ned til krysset Husbyberga og Husbyfaret noen dager. Omlegging skjer fra torsdag morgen 14.06 kl 07.00.
Arbeidet er ventet ferdig  20.06.
 
 
 Onsdag 13. juni 2018
Remyrveien stenges for gjennomkjøring ved nr 145 fra onsdag 13.06 kl 09.00 til senest kl 14.00 samme dag.
Årsak til stenging er utskifting av kulvert under veien.
Vegen åpnes så snart arbeidet er ferdig.
Omkjøring via Hjelsengveien.
 
 
Mandag 4. juni 2018
Gevinglia stenges for gjennomkjøring ved Cavotec fra mandag 04.06 kl 20.00 til tirsdag 05.06 kl 05.30.
Dette grunnet overgraving av veg og tilkobling av nye va-ledninger. Omkjøring via Hell og Havdalsveien/Gevinglia. Det skiltes vegen stengt på toppen av Gevinglia og på FV Gevingåsen.

 
Onsdag 23. mai 2018
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Kvasshaugen, vil vannet bli stengt av onsdag 23. mai 2018 mellom klokken 09:00 og 12:00.
 
Det er problem med en en reduksjonsventil og derfor har det vært utsabilt vann den siste tiden. Reduksjonsventilen blir skiftet i morgen, onsdag. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Lørdag 19. mai 2018
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Værnesgata , vil vannet bli stengt av lørdag. 19. mai 2018 mellom klokken 00:00 og 06:00 . Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.

Fredag 11. mai 2018
Grunnet lekkasje på vannledning ved Tangskoggata vil vannet bli stengt for berørte abonnenter. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
 
Tirsdag 8. mai 2018
Det har oppstått et vannledningsbrudd i nedre del av Fasteraunfeltet. Dette har ført til at abonnenter i Aunsvevegen og deler av Kvasshaugen har mistet vannet. Lekkasjen er lokalisert og reparasjon vil bli startet umiddelbart. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart lekkasjen er utbedret. Vannet kan være misfarget etter lekkasjen og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
 
Onsdag 9. mai 2018
Grunnet arbeid på kommunal ledning ved Ringbanen, vil vannet bli stengt av onsdag 9. mai 2018 mellom klokken 09:00 og 12:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruks vann hvis nødvendig.
 
Onsdag 9. mai 2018
Grunnet arbeid på kommunal ledning fra Kvithammer mot Bolkan, vil vannet bli stengt av onsdag. 9. mai 2018 mellom klokken 08:00 og 10:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruks vann hvis nødvendig.
 
Torsdag 3. mai 2018
Grunnet arbeid på kommunal ledning i Kvasshaugen , vil vannet bli stengt av torsdag 3. mai 2018 mellom klokken 09:00 og 10:00 .
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
 
Torsdag 5. april 2018
Grunnet arbeid på kommunal ledning ved Kongshaugveien 42 - 46 på Hognesaunet, vil vannet bli stengt av torsdag 5. april 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00 . Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Onsdag 7. februar 2018
Grunnet arbeid på stikkledning i J.P.Holands gate 2 -14 , vil vannet bli stengt av onsdag. 7. feb. 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00 . Det blir også noen små avstengninger i etterkant, da hver enkelt husstand skal kobles inn på den nye stikkledningen,
Entrepenøren kommer til å si ifra til hver enkelt husstand, når vannet blir borte Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført.
Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kald vann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
 
Onsdag 7. februar 2018
Grunnet montering av ny vannkumme på kommunal ledning ved Rykkjasvegen 396 på Skatval , vil vannet bli stengt av ons. 7. feb. 2018 mellom klokken 09:00 og 16:00 .
Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kald vann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig
 
 
Fredag 2. februar 2018
Det har i løpet av natten vært vannledningsbrudd i Juløyvegen. Bruddet er lokalisert og avstengt. Dette medfører at flere abonnenter vil være uten vann utover dagen. Det vil bli satt ut vanntank ved Juløyvegen 44.
 
Fredag 2. februar - fredag 9. februar 2018
Rykkjasvegen blir stengt ved nr 394-396 fra fredag 02.02-18 kl 10.00 til senest fredag 09.02-18 kl 16.00. Årsaken til vegstenging er overgraving av veg for va-ledning til nytt boligfelt.
Det er tilkomst til gravested fra begge sider. Det legges på tining av tele på fredag og graving starter mandag/tirsdag.
 
Onsdag 31. januar 2018
Grunnet skifte av pumpe på Rykkja pumpestasjon, vil abonnenter i Storsvedalen på Skatval , bli uten vann  onsdag 31. januar 2018 mellom klokken 09:00 og 14:00 . Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Tirsdag 09. januar 2018
Oppstart anleggsarbeid i Gjevinglia fra Cavotec og opp mot toppen. Det skal legges nye va-ledninger opp mot nytt boligfelt. Arbeidet vil stort sett foregå på innsida av, og på gang- og sykkelveg. Myke trafikanter kan passere anleggsområdet.
Det vil bli sprenging av grøft flere plasser i forbindelse med arbeidet. Trafikken vil bli stoppet uten forvarsel i inntil 15 min ved sprenging. Dette skjer på ukedager man-fre mellom kl 11.00 og 13.00 da det er minst trafikk i området og ikke bussavganger. Opplysningskilt om dette vil bli satt opp.
Sprenging vil ikke foregå på faste dager, men vil være uregelmessig. Men alltid mellom kl 11.00 og 13.00.
 
 
Oppdatert: 19.06.2018 08:33

Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook