Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger om vann og avløp, vei og trafikk.

Tirsdag 30. mai til fredag 9. juni
Det skal skiftes ut en del stikkrenner på vegen over Høggåsen i Forradalen. I den forbindelse må vegen stenges mellom kl 09.00 og 14.00 på dagtid. Arbeidet starter tirsdag 30.05 og vil vare til og med fredag 09.06 kl 14.00. Berørte eiendommer vil bli varslet og det vil bli skiltet omkjøring og stengt veg. Utrykning kan ikke passere.
 
Tirsdag 30. mai til onsdag 31. mai
FV 26 og kommunal veg stenges for gjennomkjøring på sørsida mellom Hegra og Sona tirsdag 30. og onsdag 31. mai mellom kl. 08.00 og 14.00. Det skal byttes en kulvert under vegen. Omkjøring vil være via E14.
 
Mandag 29. mai til fredag 23. juni
Ole Richters gate vil bli stengt for gjennomkjøring fra og med mandag 29. mai kl. 07.00 til og med fredag 23. juni kl. 15.30. Dette skyldes nødvendig reparasjoner av overvannsrøret i deler av gata. Arbeidene vil medføre vannavstengninger. Planlagte vannavstengninger vil bli varslet på forhånd.
 
Tirsdag 16. mai kl. 09.00 til 15.00
Grunnet arbeid med å  legge ny vann og avløpsledning utover Viksjøen, vil vannet bli avstengt Tirsdag 16.5  mellom klokken 09.00 og 15.00.
Dette gjelder kun de som har kommunalt vann. Vannet vil bli satt på uten forvarsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent .
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. De berørte er varslet via sms
 
Mandag 15. mai kl. 08.00 til tirsdag 16. mai kl. 12.00
Vegstengning Åsgrendvegen ved nr 26 etter innkjøring fra Dyvasvegen. Dette grunnet graving ved kummer i veg.  Stenginga er utsatt fra 9. mai til 15. mai og 16. mai grunnet mer omfattende arbeid enn først antatt.
 
Torsdag 11. mai kl. 08.00 til 15.00
Grunnet arbeid med å legge ny vann og avløpsledning utover Viksjøen, vil vannet bli stengt av torsdag 11. mai mellom klokken 09.00 og 15.00. Tapp opp forbruksvann i forkant hvis nødvendig. Stengning gjelder kun de som har kommunalt vann. Vannet vil bli satt på uten forvarsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent.
 
Torsdag 11. mai kl. 08.00 til 14.00
Furbakken vil bli stengt for trafikk etter innkjøring til  nr 62 fra kl 08.00 til 14.00 torsdag 11.05. Driftsavd. veg skal grave ved en kum. Berørte beboere vil bli varslet av driftstasjonen før graving starter.
 
Tirsdag 9. mai og onsdag 10.mai
Fra kl 07.00 til kl 16.00 vil det bli korte stenginger av H P Jensens gate ved kryss Sutterøygata. Dette grunnet fjerning av brakkerigg etter bygging av nytt renseanlegg. Det vil bli korte stenginger på ca 2 timer i gangen. Full adkomst fra motsatt side av H P Jensens gt  ned til arbeidsområde.
 
Tirsdag 9. mai kl. 09.00 til 13.00:
Det er oppdaget en vannlekkasje i en kumme ved Tiurveien, og i den forbindelse vil vannet bli stengt mellom klokken 0900 og 1300. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. De berørte er varslet via sms.
 
Tirsdag 9. mai kl. 09.00 til kl. 14.00 - utsatt til 15. mai samme tid grunnet mer omfattende arbeid enn først tenkt.
Vegstengning Åsgrendvegen ved nr 26 etter innkjøring fra Dyvasvegen. Dette grunnet graving ved kummer i veg. UTSATT til 15. og 16. mai
 
Mandag 8. mai kl. 08.00 til 14.00
En kulvert under Sandbakkvegen har kollapset og må skiftes. Vegen må stenges ved nr 23 i perioden. Beboere som blir berørt av stengingen vil bli varslet av drift veg før graving starter.
 
Onsdag 3. mai kl. 14.00-15.00
Parkveien stenges for all ferdsel mellom Spinnerigata og Kjøpmannsgata. Dette grunnet kranløft av varmepumpe på taket av Rådhuset og noe varer til Triangel park. 
 
Onsdag 3. mai kl. 08.00 - 15.00:
Mølsknesvegen blir stengt pga skifte av kulvert. Ingen omkjøring da vegen stopper litt lenger inn. ​
 
Torsdag 27. april kl. 09.00 - 15.00
Grunnet arbeid med å  legge ny vann og avløpsledning utover Viksjøen, vil vannet bli stengt av Torsdag 27/4 mellom klokken 09.00 og 15.00.
Dette gjelder kun de som har kommunalt vann. Vannet vil bli satt på uten forvarsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldt vann så nært inntaket som mulig til det blir rent .
Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig. 
 
 
Onsdag 26. april kl 09 - 15 og torsdag 27.april 09 - 15: 
På grunn av komplikasjoner angående skifting av vannkummen ved Storvika Terrasse i dag, så er vi nødt til å stenge av vannet utover havna og Storvika  imorgen å (torsdag27/4) mellom klokken 09.00 og ca 15.00. Beklager dette.
Vanntanker blir satt der hvor de står idag. Vannet vil i dag bli satt på ca. kl. 14.30.

Tirsdag 25. april kl. 07.00 - fredag 5. mai kl. 16.00:
Major Holtermanns veg er stengt mellom J.P. Holans gate og Mathias Lunds gate pga. anleggsarbeid.
 
Fra mandag 24. april og i to uker framover:
For abonnenter på nordsiden av J.P.  Holans gate kan vannet bli avstengt i korte perioder på dagtid. Maks 30 minutter hver gang. Årsaken er at entrepenøren skal koble om alle stikkledningene fra det gamle, og inn på den nye, ledningen. Vi oppfordrer til ikke å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin på dagtid. Hvis nødvendig; snakk med entrepenøren om når det blir omkobling hos deg.
 
Tirsdag 25. april og onsdag 26. april: 
Kyllovegen stenges for gjennomkjøring for vanlig trafikk tirsdag 25.04.17 og onsdag 26.04.17 fra kl 08.00 og til kl 17.00 begge dager. Årsak er forsterkningsarbeid på deler av vegen. Varsel om stenging blir ved E14 , ved arbeidsområde og ved kryss  FV 752 (Skjeldstadmarkvegen).
Kun skolebuss og utrykning kan passere arbeidsområde.

Torsdag 20. april fra kl. 17.00 og utover kvelden/natta:
Vannavstenging på Sutterøy. Grunnen er at det skal skiftes ut en kumme i krysset mellom Industrivegen og Pottemakergaten. Dersom misfarget vann etter åpning, tapp kaldt vann til vannet klarner. Vanntank vil bli satt ut ved Stjørdal Taxi sine lokaler.
 
Fra og med fredag 7. april:
J.P. Holans gate og tilliggende gater åpnes for normal trafikk. Entreprenør holder på med opprydding og litt finpuss på vegbanen etter gravingen som har gjort at vegen har vært stengt siden november. Vegene vil bli permanent istandsatt og asfaltert senere på vårparten/forsommeren.
 
Torsdag 6. april klokka 09.00 - 15.00:
Det arbeides med den kommunale vannledningen mellom Hjelset og Gjeving i dette tidsrommet. Vannet vil være borte for beboere fra krysset Havdalsvegen/Furbakken samt videre utover mot Furbakken, og noen ved Hjelseth renseanlegg. Om nødvendig, tapp opp forbruksvann.
 
Onsdag 05. april klokka 09.00 - 16.00:
Vannet vil være stengt utover mot Viksjøen, grunnen er graving nært kommunal vannledning, og ledningen må da være trykkløs, for sikkerhetens skyld.
Vanntank vil bli plassert ved oppkjørselen til Vikan gården. Tapp også opp forbruksvann på forhånd, hvis nødvendig.

Onsdag 29. mars klokka 09.00 - 16.00:
Eplehagen og deler av Nypevangen blir uten vann grunnet arbeid på kommunal ledning. Vanntank vil bli satt ut ved Eplehagen nr. 4.
 
Torsdag 23. mars klokka 09.00 - 11.00:
Vannavstenging i Eplehagen i forbindelse med omlegging av kommunale ledninger.
 
Onsdag 22. mars klokka 00.00 - ca 03.00:
I forbindelse med vannlekkasjen i Værnesgata for en uke siden må det gjøres noen oppgraderinger på ledningsnettet der. Derfor vil vannet bli avstengt fra midnatt tirsdag 21. mars til ca klokka 03.00 onsdag 22. mars. Dette blir gjort på natta slik at abonnenter i minst mulig grad skal bli berørt av vannavstengningen. Det må også påberegnes litt anleggsstøy i denne perioden.
 
Uke 12:
Etter planen skulle Værnesgata ha åpnet for normalt kjøremønster i morgen fredag 17.03 etter graving. Uheldigvis ble det avgravd en vannledning på tirsdag. Dette skaper litt forsinkelser i arbeidet. Delene til kummen kommer ikke før over helga så omkjøringa for Værnesgata via plassen til bensinstasjon opprettholdes til ut i neste uke. 
Værnesgata åpnes for normal trafikk så raskt dette lar seg gjøre i uke 12.

Onsdag 15. mars kl. 10.30-12.30:
Vannet blir avstengt i deler av J.P.Holans gate og Eplehagen. Dette er pga. at det skal settes en ny vannkumme i krysset J.P. Holans gate og Major Holtermanns veg.
 
 
Mandag 13. mars 2017:
Mandag går anleggsarbeidene i J P Holans gt inn i en ny fase. Det blir ikke anledning til å kjøre ut i J P Holans gate fra Major Holtermanns veg. Kjøring til Nypevangen og Fånesvegen via Eplehagen er ikke mulig. Alle beboere i Fånesvegen og Nypevangen må kjøre via Fånesvegen. Dette er en privat veg og bom vil være åpen.
 
03. mars 2017: 
På grunn av vannlekkasje vil abonnenter tilknytter det kommunale vannverket i Flora, være uten vann eller ha svært redusert trykk. Vi har så langt ikke klart å lokalisere feilen, men vi vil fortsette letingen utover dagen.

Uke 9 - uke 19
Grunnet omfattende flytting og omlegg av va-ledninger må gang og sykkelveg ved Halsøen APS stenges for myke trafikanter. Stenging vil skje i løpet av uke 9 og tidligst onsdag 01.03. Arbeidet vil mest sannsynlig vare til starten av mai. Med mulig åpning tidligere hvis arbeidet går problemfritt.​

7. februar 2017 - 20. oktober 2017:
Lindbergveita mellom Husbyvegen og Ole Vigs gate vil bli stengt i kortere perioder grunnet lasting av varer til byggeprosjekt. I disse periodene vil det ikke være mulig å passere.
 
Torsdag 9. februar kl. 21.00 - fredag 10. februar kl. 04.00:
Nesten hele Sutterøya vil bli uten vann i denne perioden. Dette pga at det skal skiftes en kumme i krysset Industrivegen - Sutterøygata.
 
Lørdag 4. februar fra kl. 0800 til ca. 1800:
Vannet blir avstengt i deler av Sutterøygaten og H.P.Jenssens gate. Det er utskifting av en kumme ved Sutterøygt. 17 som er årsaken.
 
Onsdag 1. februar kl. 17.00 - torsdag 2. februar kl. 04.00:
Det blir vannavstengning i Sutterøygata. Det er en ny vannkumme som skal graves ned.
 
Onsdag 25. januar 2017 klokka 12.00-13.00:
Deler av Fossliberga og Fånesvegen blir uten vann på grunn av arbeid på kommunal ledning.
 
Tirsdag 24. januar 2017 klokka 19.00 - onsdag 25. januar ca klokka 04.00:
Vannavstenging i Sutterøygata pga utskifting av en kommunal vannkumme. De som berøres er oppsittere i Sutterøygata, samt noen hytter i retning Storvika.
 
Onsdag 11. januar 2017 klokka 09.00-15.00:
Det blir vannavstengning mellom Hjelset og Geving. Dette på grunn av at det er oppdaget vannlekkasje på vannledningen. De berørte er oppsittere fra krysset Havdalsvegen og utover Furbakken.
 
Fredag 6. januar 2017 - 20. januar 2017:
Ole Richters gate må stenges igjen for en kortere periode grunnet problemer med nylagt avløpsledning. Vegen stenges fra fredag 06.01.17 kl 07.00 og til senest 20.01. kl 15.00. Utrykning kan ikke passere da graving er midt i gata .​

Torsdag 5. januar 2017 kl. 09.00 - 15.00:
Vannavstengning i deler av Ole Richters gate. Grunnen er komplikasjoner under graving i forbindelse med arbeid på kommunal ledning.
 
Onsdag 4. januar 2017 kl. 09.00 - 15.00:
Onsdag 4.1 mellom klokken 09.00 og 15.00 vil det bli vannavstengning i deler av Ole Richters gate, grunnen er arbeid på kommunal ledning.
 
Mandag 2. januar 2017 - ubestemt tidspunkt:
J.P. Holans gate er stengt for gjennomkjøring fra krysset ved Fossliberga til Major Holtmermanns veg. Dette på grunn av graving i forbindelse med renovering og legging av nye vann- og avløpsledninger i J.P. Holans gate fra Ringvegen til Fånesvegen/Nypevangen.
Det er ikke mulig å angi eksakt dato for åpning av gata for normal trafikk, men gata vil gradvis bli åpnet fra vest.
 
Oppdatert: 29.05.2017 14:18

Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook