Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Nye Stjørdal Avløpsrenseanlegg (SARA)

 Adresse for besøk og varelevering:

Sutterøygata 25
7502 Stjørdal

Bilde1.jpg

Stjørdal kommune er i ferd med å bygge nytt kloakkrenseanlegg for Stjørdal sentrum, Lånke og Skatval, med kapasitet til å dekke behovet for de neste 50 år. Anlegget vil stå ferdig i løpet av 2017 og vil koste 200 millioner kr.

Dagens renseanlegg ved rundkjøringa på Halsøen legges ned, ved siden av vil det bli bygd en ny pumpestasjon. Det vil bli lagt en ny rørledning derfra og til det nye renseanlegget, som skal ligge nederst i Sutterøygata. Det nye renseanlegget vil også ta imot slam fra alle mindre renseanlegg og slamavskillere i kommunen.

Det er inngått avtale med Veidekke AS og Aquagain AS om byggingen av renseanlegg og pumpestasjon. Arctic Seaworks arbeider med utslippsledningene. Tverås Maskin og Transport AS har fått kontrakten om veg- og ledningsarbeider.

Det er valgt en robust og god renseprosess der det er muligheter for å sette inn nye rensetrinn og utvidelser i framtida. Renset utslipp fra det nye anlegget slippes ut på 45 m dyp via et rør som går 1100 m ut i fjorden. Det vil ikke bli noe utslipp i fjæra ved det nye renseanlegget, nødoverløpet kommer på 20 m dyp, 800 m ut i fjorden. Dagens nødoverløp med Halsøen vil kun være i drift ved kortvarig strømstans. Det installeres gode luktreduksjonsanlegg både på det nye renseanlegget og på pumpestasjonen ved Halsøen, for at det skal bli så lite lukt som mulig. Noe lukt vil det periodevis kunne bli.

 
Investeringene for nytt avløpsrenseanlegg vil medføre at årsgebyret for kloakk vil øke. Dette vil gi gebyrsatser som er mer lik mange andre kommuner i Trøndelag.
 
Stjørdal kommune håper på et fortsatt godt og positivt samarbeid med alle berørte parter under pågående og kommende arbeider.
 

Beslutningsgrunnlag 

 

 

Oppdatert: 20.06.2018 14:28
Nei
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook