Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Røykvarsler og slokkeutstyr

 Røykvarsler og slokkeutstyr i bolig redder liv!
Utallige branntilløp har blitt oppdaget på et tidlig tidspunkt, takket være røykvarsleren. Allikevel så slurver vi nordmenn med å skaffe oss gode meldere og å skifte batteri i rett tid.

Hva er kravet?

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-5, røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig:

"Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en godkjent røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket.

Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom."

 

 

Veiledning til forskriften sier:

Under betegnelsen bolig hører bl.a hus, leilighet, hybelhus, hytte, campinghytte, annen fritidsbolig og eventuelt annet. For bolig er det forutsatt at alle som bor der kjenner til rømningsveiene og kan bringe seg selv i sikkerhet ved brann, betjene manuelt slokkeutstyr og teste/skifte batteri osv. i røykvarsler(e).

Det er eiers plikt å sørge for at forutsetningene for bruk av byggverket oppfylles, ref. § 2-1. I denne forbindelse bør eier som ikke selv er bruker av boligen fastsette plikter for bruker i forhold til ettersyn, tilbakemelding til eier osv.

RøykvarslerDe fleste som omkommer i brann, omkommer i egen bolig som følge av røykforgiftning. Det er derfor viktig å ha røykvarslere i alle boliger. Det generelle pålegget om installasjon av røykvarsler er basert på en målsetting om å redusere antall personer som omkommer i brann fordi de ikke oppdager brannen i tide. Dette er mest kritisk når folk sover og derfor legges det stor vekt på en montering som også sikrer at et alarmsignal skal høres og vekke folk der de sover, vanligvis på soverom.

Røykvarslere som omsettes i Norge, skal være av godkjent modell, ref. § 9-1, og leveres med en brukerveiledning på norsk. Brukerveiledningen skal informere om deteksjonsprinsipp, egnet bruksområde i forhold til benyttet detektortype, plassering, ettersyn, renhold og regelmessig testing.

Anskaffelse og formålstjenlig valg og montering av egnet røykvarsler er eiers ansvar (huseier, borettslag o.a.), mens nødvendig funksjonskontroll med rengjøring, batteriskift (eventuell kontroll av annen kraftforsyning) og testing er brukers ansvar.

Påliteligheten av branndeteksjon øker ved bruk av begge typer røykvarslere (ionisk og optisk røykvarsler), montert etter grundig vurdering av plassering og hvilken type som egner seg best på hvert sted. Generelt anbefales det bruk av flere røykvarslere enn forskriftens minimumskrav. Kortere vei fra brann til detektor gir raskere alarm.

I boliger med mange rom og eventuelt flere etasjer bør det monteres røykvarslere som kan kobles sammen slik at alle gir alarm dersom en detektor aktiveres

(seriekoblet røykvarsler). Dette anbefaler Stjørdal brann- og redningstjeneste på det sterkeste!

Røykvarslerensdag er 1. desember og da anbefaler vi at alle bytter batteri i røykvarslen (hvis man ikke har 10 års batteri). Husk å teste røykvarsleren ved å trykke på knappet etter at batteriet er byttet for å være sikker på at batteriet er satt riktig på plass.

Manuelt slokkeutstyrMed manuelt slokkeutstyr menes brannslange(r) med tilstrekkelig lengde til å nå alle rom, eller håndslokker. Slokkeutstyret skal plasseres lett tilgjengelig inne i den enkelte boenhet. Det bør være minst en type slokkeutstyr på hvert plan/etasje, og ikke mer enn 25 m mellom hver slokkeenhet. Håndslokkere som omsettes skal være godkjent etter § 9-1.

Manuelt slokkeutstyr er "førstehjelpsutstyr", hvor spesielt håndslokkere har en begrenset slokkekapasitet. Brannslange er det mest anvendelige slokkeutstyret, som kan brukes av de fleste. Det anbefales derfor brannslange i bolig, montert til fast kran og med spak for åpning av ventilen med ett grep. Brannslange i bolig bør være formfast med innvendig diameter på minimum 10 mm. Slangen bør ha spredemunnstykke og må være frostfritt fastmontert. Lengde ved fullt uttrekk bør ikke være mer enn 30 m.

Der det er vanskelig å montere brannslange, kan det brukes håndslokker med tilstrekkelig kapasitet. Det bør i så tilfelle være et ABC-pulverapparat på minimum 6 kg som kan brukes ved alle typer branner. Velges skum- eller vannapparat bør dette være på minst 9 liter. Ønsker man en mindre håndslokker må denne suppleres med brannslange. Kombinasjonen av brannslange og håndslokker gir en god dekning.

Kontroll av slokkeapparat:
Anskaffelse og kontroll/vedlikehold (service) av manuelt slokkeutstyr er eierens ansvar (huseier, borettslag o.l.). Visuelt ettersyn av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndslokkeren (som oftes at pilen står på grønt i et manometer), og at plombering og slange er intakt. Står pilen må rødt må apparatet leveres inn for sjekk. Brannslangen etterses ved å se til at slangen tåler vanntrykket uten å lekke, at tilkoblingskranen fungerer etter sin hensikt mv.​
Oppdatert: 27.06.2012 12:52
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook