Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Mange dødsbranner hittil i januar

 11 personer har omkommet i branner i løpet av årets tre første uker, nesten dobbelt så mange som i en gjennomsnittlig januarmåned. Norsk brannvernforening frykter at flere av dødsbrannene kan ha sammenheng med den kalde starten på det nye året.

- Vi har erfaring for at antall bygningsbranner øker i perioder med sterk og langvarig kulde. Folk fyrer hardere for å holde varmen, og dette medfører dessverre også økt brannrisiko, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.
Han har stor forståelse for at folk gjerne vil holde varmen i boligene sine, men advarer samtidig mot å overbelaste det elektriske anlegget. Det gjelder ikke minst dersom man har et eldre anlegg som kanskje er dårlig vedlikeholdt og underdimensjonert i forhold til hva husholdningen bruker av elektrisk utstyr.
 
- For å forebygge brann anbefaler vi en jevnlig titt i sikringsskapet. Dersom det lukter svidd, eller sikringer er så varme at de er ubehagelig å berøre, bør man umiddelbart redusere strømforbruket og kontakte godkjent installatør. Unngå dessuten bruk av skjøteledninger til elektriske varmekilder som panelovner og vifteovner med høy wattstyrke. El-sjekk utført av kvalifisert personell hvert femte år kan være en god investering, som i mange tilfeller også gir rabatt på forsikringspremien, poengterer Kalheim.
I forhold til vedfyring må boligeiere forvisse seg om at skorsteiner og ildsteder er i orden. Er man i tvil, er Brannvernforeningens anbefaling å kontakte det lokale brann- og feiervesen eller andre fagfolk på området.
En vanlig feil ved fyring er å fylle opp ovnen med store mengder ved og fyre med trekkventilen mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring har flere uheldige sider. For det første gir den dårlig forbrenning og dermed mye forurensing til luft via skorsteinen. Dårlig forbrenning gir samtidig mindre varme og dermed også dårlig økonomi.
 
- Ved rundfyring over tid vil det danne seg beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og føre til sotbrann. En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen, advarer Kalheim.
Han maner samtidig til varsomhet ved håndtering av aske fra ovner og peiser.  Asken bør tømmes i ubrennbar beholder som plasseres utendørs, og med god avstand til brennbart materiale.
 
- Hvert sekund teller hvis det først brenner. Man kan ikke forvente at brannvesenet kommer og redder en ut i tide. Særlig i kuldeperioder er det viktig å forvisse seg om at man har tilstrekkelig med røykvarslere, og at de fungerer som de skal. Vi anbefaler sammenkoplede røykvarslere i flere rom. Slik kan man sørge for samtidig varsling over hele huset, sier Kalheim.
 
Artikkelen er hentet fra Norsk brannvernforening.
Oppdatert: 07.02.2013 08:52
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook