Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Håndbok for politikere - Rutiner for varsling
Hopp til hovedinnhold

Rutiner for varsling

 Kommunestyret vedtok i møte 16.6.11  regler for varsling av kritikkverdige forhold.

​Arbeidsmiljøloven fikk nye regler om varsling som trådte i kraft 1.1.07, men varsling var fullt lovlig også før dette tidspunktet. Arbeidsmiljølovens regler er derfor en nedtegnelse av gjeldende rett. 
Kommunestyret vedtok i møte 03.10.2013 K-sak 86-2013 nye ”Retningslinjer for Stjørdal kommunes varslingssekretariat”. Tidligere er ”Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune” vedtatt. 


Stjørdal kommune ønsker og håper at ansatte varsler om kritikkverdige forhold. Med de nye rutinene har kommunen prøvd å legge forholdene bedre til rette for varsling, blant annet ved å sørge for vern av varsler og vern av den det blir varslet om.                         

Varsling skal i utgangspunktet skje tjenestevei, dvs. til nærmeste leder. Dersom varslingen gjelder nærmeste leder eller leder ikke gjør noe med forholdene, kan det varsles forbi nærmeste leder, til etatsjef eller rådmann. Dersom den som varsler ikke anser varsling i linjen som tilstrekkelig, kan det varsles til tillitsvalgte og verneombud, evt. offentlige tilsynsmyndigheter.

Det er i tillegg opprettet et varslingssekretariat som skal kunne ta i mot varsel fra ansatte i Stjørdal kommune. Dette er et supplement til de ordinære varslingskanalene. Varslingssekretariatet skal være objektivt og uavhengig.
Pr dater eksternt varslingssekretariat Advokatfirmaet Welde. Kontaktperson i Welde er Line Gulbrandsen.

Det er utarbeidet et skjema som kan benyttes til varsling. 

Oppdatert: 16.06.2014 09:20
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook