Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Ergoterapi

 Ergoterapitjenesten i kommunen er lokalisert med fysioterapitjenesten Breidablikkveien 1.

Grunnsynet i ergoterapi sier at mennesker utvikler seg selv og sine omgivelser gjennom aktivitet. Det er derfor mulig å fremme helse gjennom aktivitet. Sentralt i ergoterapi står aktivitetsanalyse og tilrettelegging slik at mennesker deltar i aktiviteter og inkluderes i samfunnslivet. Ergoterapeuter anvender aktivitet direkte og indirekte ved å:

 • Tilrettelegge for gjøremål og deltakelse gjennom tilpasning av omgivelser og ved bruk av tekniske hjelpemidler
 • Anvende aktivitet som behandling og opptrening
 • Endre selve aktiviteten, for eksempel ved å tilrettelegge forenkling, energiøkonomisering, livsstilsendring eller aktivitetsbalanse

Tjenester/tiltak:

 • Kartlegge funksjonsnivå
 • Råd og veiledning i dagliglivets aktiviteter
 • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
 • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere
 • Bistår ved tilpasning av eksisterende bolig eller nybygg, både privat og kommunalt
 • Deltar i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid

 

 

Avdelingsleder for tjenesten er Marianne Halsen Bikset
marianne.halsen.bikset@stjordal.kommune.no
Oppdatert: 06.05.2019 10:09
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook