Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Fysioterapi

 

Fysioterapitjenesten i Stjørdal er lokalisert med ergoterapitjenesten i Breidablikkveien.

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten arbeider med personer som har tapt funksjon eller står i fare for å tape funksjoner knyttet til aktiviteter i dagliglivet. Målet er å fremme endringer hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte og bedre eller opprettholde funksjonsevnen. I dette arbeidet vektlegges aktiv deltakelse og tilrettelegging av omgivelsene.
 
Både i forebyggende arbeid og behandling/rehabilitering/habilitering legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser for å mestre hverdagen. Kommunefysioterapeutene prioriterer brukere med sammensatte funksjonsproblemer, og arbeider etter hvor brukeren befinner seg. Fysioterapeutene og ergoterapeutene jobber i mange saker tverrfaglig.
 
Tjenester/tiltak:

Undersøkelse og vurdering av kroppsfunksjon

  • Opptrening/vedlikehold av funksjon ved skade/sykdom
  • Formidle og tilpasse forflytningshjelpemidler
  • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere
  • Delta i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
  • Deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid

 

Avdelingsleder for fysio-/ergoterapitjenesten er Marianne Halsen Bikset: marianne.halsen.bikset@stjordal.kommune.no

Oppdatert: 10.05.2019 14:10
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook