Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Helse - Helsetjenester - Habilitering og rehabilitering
Hopp til hovedinnhold

Habilitering og rehabilitering

 Henvendelser gjøres til Forvaltningskontoret 400 31 166

Habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten kan bestå av ulike tjenester alt etter behovet til den det gjelder. Tjenestene ytes med utgangspunkt i brukerens arena (hjemmet, barnehagen, skolen osv).


Hva handler (re)habilitering om?
Formålet med tjenestene er økt eller opprettholdt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Tjenestene skal ytes ut fra et brukerperspektiv. Det betyr at man skal planlegge og gjennomføre tjenestene med utgangspunkt i de ønsker og behov vedkommede selv presenterer som viktige.

Kommunal plan for habilitering og rehabilitering 2019 - 2021 

Oppdatert: 22.05.2019 09:37
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook