Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Sykehus

 Stjørdal ligger i nærheten av to sykehus: Sykehuset Levanger og St.Olavs hospital. I tillegg ligger Værnesregionen Distriktsmedisinske senter (VR DMS) i kommunen.

DMS er en forkortelse for Distriktsmedisinsk Senter. Vi kan tilby 16 sengeplasser der 12 senger er forbeholdt intermediære pasienter. En intermediær pasient er en overflyttingsklar pasient som har vært innlagt sykehus for å få stilt riktig diagnose, men som fortsatt er i aktiv medisinsk behandling. Disse 12 sengeplassene disponeres i hovedsak av Sykehuset Levanger, men vi tar også imot pasienter fra andre sykehus. Vi har i hovedsak pasienter tilhørende Stjørdal kommune, men tar imot pasienter fra hele Værnesregionen.
 
De resterende 4 sengeplassene  er disponert i samarbeid med Forvaltningskontoret i Stjørdal. Disse plassene brukes ofte til utredning/vurdering av hjelpebehov og generell opptrening.
 
Mandag 19.11.2012 var en merkedag ved VR DMS. Da ble 4 nye heldøgns senger øremerket til øyeblikkelig hjelp tatt i bruk. Enkelte pasienter med avklarte sykdomstilstander kan nå bli henvist direkte til VR DMS fra fastlege eller legevakt. 

Flere opplysninger om Værnesregionens Distriktsmedisinske Senter finner du her:
 
 
Oppdatert: 18.07.2013 16:24
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook