Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Helse - Helsetjenester - Tannhelsetjeneste
Hopp til hovedinnhold

Tannhelsetjeneste

 Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkendetilbud til disse prioriterte gruppene:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • I tillegg har rusmisbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Pris for tjenesten
For de tre første gruppene er tjenesten gratis. Kommunen kan gi støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold. NAV Trygd har egne regler om støtte til tannbehandling ved sykdom.

Du kan også sammenligne prisen på både offentlige og private tannleger

Oppdatert: 05.08.2014 12:04
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook