Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Helse - Pasientrettigheter - Individuell plan
Hopp til hovedinnhold

Individuell plan

 

Pasient som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan.

 Lenkesamling:

Faktaopplysninger om individuell plan :

Det skjer i samsvar med  bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.
 
Individuell plan er en rettighet – et verktøy og en arbeidsmetode – en prosess som innebærer samarbeid og samhandling. 
 
SamPro er utviklet som et elektronisk samarbeidsverktøy for å lette samarbeidet rundt en individuell plan (IP). Verktøyet er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med en individuell plan. SamPro tilbyr sikker tilgang til individuell plan via Web.  
 
Formålet med utarbeidelsen av en individuell plan, er å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Den skal sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har ansvar for oppfølging av tjenestemottaker og koordinering av tjenestetilbudet og planen. IP skal bidra til aktiv brukerdeltakelse, trygghet og forutsigbarhet for tjenestemottaker.
 
Prosjektkoordinator:
Bente Jørgensen, tlf. 74 82 74 52, eller e-post: bente.jorgensen@stjordal.kommune.no
Oppdatert: 16.07.2013 08:47
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook